Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

XVIII Konferencja Naukowa, 1972

typ: opisy bibliograficzne

  

Data wydania 1972
Kolekcja
Konferencje Krynickie - ReferatyElementy tej kolekcji: 112
poprzednie
123456
następne

Mianowski, Krzysztof
Zniszczenie przyczepności jako podłoże rys prostopadłych pierwszego rzędu w belkach sprężonych i żelbetowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1972
Lewicki, Bohdan
Problematyka obliczania ugięć elementów żelbetowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1972
Kubicki, Jan
Uogólnienie normowej metody obliczania ugięć belek żelbetowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1972
Kowalewski, Zdzisław
Prognozowanie przechyleń budowli wysokich
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1972
Kosiorek, Mirosław; Hamann, Waldemar
Pewne właściwości reologiczne i zmęczeniowe stali do konstrukcji sprężonych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1972
Knauff, Michał; Sadowski, Andrzej; Wiśniewski, Tadeusz
Zagadnienia konstrukcyjno-statyczne stosowania "stanów zerowych" z elementów prefabrykowanych w budownictwie uprzemysłowionym
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1972
Kamińska, Maria
Określenie sztywności zginanych elementów żelbetowych przy dynamicznych obliczeniach konstrukcji prętowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1972
Kajfasz, Stanisław; Czerniak, Michał
Wnioski z kontroli siły sprężającej w dźwigarach dachowych w czasie budowy
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1972
Godycki-Ćwirko, Tadeusz; Frey, Janusz
Wsporniki żelbetowe o limitowanej wielkości przekroju poprzecznego
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1972
Gajownik, Roman
Obliczanie ugięć belek z kruszywowych betonów lekkich
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1972
Dziendziel, Alfred; Weber, Andrzej; Wydra, Włodzimierz
Badania sprężonych elementów przekryć dachowych 18x2 m
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1972
Dąbrowski, Kazimierz; Kotwica, Janusz
Przyrost rozwarcia rys ukośnych w belkach keramzytobetonowych pod obciażeniem długotrwałym
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1972
Dąbrowski, Kazimierz; Jargiełło, Jan
Wnioski z badań siły rysującej przekrój mimośrodowo rozciągany
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1972
Cholewicki, Andrzej; Gałkowski, Zbigniew; Makulski, Witold Ludwik
Problemy obliczeń sztywności przestrzennej prefabrykowanych budynków szkieletowych (na przykładzie budynków systemu SBO)
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1972
Cholewicki, Andrzej
Obliczanie wysokich ścian usztywniających o przekroju złożonym
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1972
Brunarski, Lesław
Teoretyczne i rzeczywiste ugięcia płyt żelbetowych od obciążenia długotrwałego
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1972
Biernatowski, Kazimierz; Stilger, Elżbieta
Oddziaływanie fundamentów pod blisko usytuowane wysokie budowle (kominy)
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1972
Baranowski, Leonard; Zakrzewski, Stanisław
Nośność i rysoodporność strefy przypodporowej belek żelbetowych o przekroju skokowo-zmiennym
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1972
Andruszewicz, Stanisław; Le Quang Bau
Wpływ warunków termicznych na wymiarowanie mostów z betonu sprężonego
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1972
Abramowicz, Marian; Ciaś, Andrzej; Gajownik, Roman
Pełzanie i skurcz keramzytobetonu zbrojonego
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1972

poprzednie
123456
następne

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/