Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

XVIII Konferencja Naukowa, 1972

typ: opisy bibliograficzne

  

Data wydania 1972
Kolekcja
Konferencje Krynickie - ReferatyElementy tej kolekcji: 112
poprzednie
123456
następne

Paprocki, Antoni
Przyszłość betonu
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1972
Nowakowski, Bolesław; Tomas, Danuta
Wybrane zagadnienia procesu nagrzewania kontaktowego elementów z betonu keramzytowego
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1972
Nejman, Tadeusz; Kukliński, Edward
Badania przyczn pękania falistych płyt azbestowo-cementowych w pokryciach dachowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1972
Muszyński, Władysław; Kurnik, Zdzisław; Śliwiński, Jacek
Zagadnienie renowacji betonowych śluz odrzańskich
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1972
Lerska, Krystyna; Pidek, Wiktor
Wpływ naprężeń na ultradźwiękowe pomiary wytrzymałości betonu
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1972
Kledzik, Wiesław; Milkiewicz, Krystyna
Wpływ zawilgocenia betonu na ocenę jego wytrzymałości metodami sklerometrycznymi
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1972
Kałwa, Marian; Ropska, Halina; Turowicz, Stanisław
Wyniki badań nad produkcją i zastosowaniem frakcji piaskowej keramzytu w budownictwie
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1972
Jatymowicz, Hanna; Kukulski, Wojciech; Gajownik, Roman; Kołodziejski, Edward
Wpływ odsychania na powstawanie rys w płytach scalonych z betonu komórkowego
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1972
Chrabczyński, Grzegorz; Bielawski, Jerzy; Smirnow, Maria
Z badań nad zmniejszeniem zużycia cementu w betonach zwykłych. Krótkie cykle autoklawizacji
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1972
Ziółko, Jerzy
Obciążenie wiatrem zbiorników z dachami pływającymi w świetle badań modelowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1972
Zieliński, Jerzy W.
Uproszczone metody uwzględnienia wpływu drgań podłoża na budynki wysokie
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1972
Szulc, Józef
Zastosowanie stalowych belek powłokowych w budownictwie przemysłowym i mostowym
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1972
Pancewicz, Zygmunt; Kociatkiewicz, Aleksandra
Kształtowanie niektórych połączeń elementów stalowych bez stosowania blach węzłowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1972
Pancewicz, Zygmunt; Arciszewski, Tomasz
Uproszczona analiza statyczna konstrukcji ramowej współpracującej z dowolnym tężnikiem pionowym (ustroje połączone)
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1972
Olifierowicz, Jerzy
Badania połączeń elementów drewnianych przy zastosowaniu łączników typu sworzniowego z tworzyw sztucznych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1972
Mielczarek, Zbigniew
Badanie rozkładu naprężeń rozwarstwiających w zginanych belkach złożonych, połączonych na gwoździe
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1972
Mendera, Zbigniew
Ocena bezpieczeństwa w metodzie stanów granicznych konstrukcji stalowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1972
Matysiak, Antoni
Teoria i wyniki badań ściskanego wiotkiego pręta zabezpieczonego przed wyboczeniem ciągłą obudową
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1972
Łubiński, Mieczysław; Żółtowski, Wojciech
Określenie wytrzymałości na obciążenia długotrwałe klejonych połączeń stali z laminatem poliestrowym
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1972
Leśniak, Zdzisław K.
OSY - otwarty system projektowania i optymalizacji stalowych konstrukcji hal przemysłowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1972

poprzednie
123456
następne

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/