Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50023)
    Książki (7576)
    Artykuły i czasopisma (22915)
    Materiały konferencyjne (22175)
    Rozprawy doktorskie (1276)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (163)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Rozdział/fragment książki

typ: rozdziały/fragmenty książek

  

Kolekcja
KsiążkiElementy tej kolekcji: 5076
poprzednie
1 ... 246247248249250251252253254
następne

Kapko, Jerzy; Czekaj, Tadeusz; Huczkowski, Paweł
Studies on the sensitized photodegradation of polyethylene
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1987
Gajewski, Antoni; Życzkowski, Michał
Optymalne kształtowanie ustrojów prętowych przy warunkach stateczności
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1987
Gajewski, Franciszek; Rakoczy, Jan; Sulikowski, Bogdan; Zadrożna, Gabriela
Conversion of aromatic hydrocarbons over modified zeolites
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1987
Rakoczy, Jan
Badania własności katalitycznych układu warstwowego Fe-Zn w procesie odwodornienia cykloheksanolu do cykloheksanonu
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1987
Gajewski, Franiszek; German, Krzysztof; Ogonowski, Jan; Rakoczy, Jan; Rutkowski, Kazimierz
Utylizacja odpadów powstających przy produkcji chlorku winylu przez ich autotermiczną chlorolizę do C2Cl4 oraz CCl4
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1987
Sadowska, Ewa Janina
A lengyelországi nemzetiségi kisebbségek szabadtéri, néprajzi muzeumai
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1986
Piec, Paweł
Influence of chosen agents on the mating of the wheel with a brake shoe and a rail
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1986
Sadowska, Ewa Janina
Francuskie muzealnictwo typu skansenowskiego
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1985
Sterling, M. J. H.; Bargiela, A.
Adaptive forecasting of daily water demand
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1985
Styrylska, T.
Uzgadnianie bilansów energii przy sporządzaniu tablic termochemicznych
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1984
Szargut, J.; Styrylska, T.; Norwisz, J.
Podstawy rachunku wyrównawczego
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1984
Łopata, Stanisław; Młynarski, Franciszek; Starzyński, Antoni; Taler, Jan; Treger, Jerzy; Żądło, Marian
Analiza przyczyn dużej awaryjności kotłów odzysknicowych typu Babcock pracujących w linii technologicznej produkcji amoniaku
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1984
Łopata, Stanisław; Młynarski, Franciszek; Taler, Jan; Treger, Jerzy; Żądło, Marian
Badania warunków pracy grodziowego przegrzewacza pary w kotle typu OPG-220
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1984
Błachut, Jan; Gajewski, Antoni
Unimodalna oraz bimodalna optymalizacja drgających i narażonych na utratę stateczności prętów i łuków
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1983
Białkiewicz, Andrzej
Pokutyński Józef
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1982
Gwóźdź, Marian
Wpływ wstępnych skręceń przekrojów na nośność belki zginanej stałym momentem
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1981
Sadowska, Ewa Janina
Budownictwo
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1980
Mucha, Igor
Fizykalno-analogowe modelowanie na maszynach cyfrowych
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1980
Nillert, Peter
Symulacja pracy studni dowolnie zlokalizowanej w obrębie elementarnego pola topologicznie regularnej sieci
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1980
Szlachta, Zygmunt
Analiza własności wirotwórczych spiralnych i stycznych kanałów dolotowych silników wysokoprężnych o bezpośrednim wtrysku paliwa
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1978

poprzednie
1 ... 246247248249250251252253254
następne

© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/