Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (45016)
    Książki (7329)
    Artykuły i czasopisma (20361)
    Materiały konferencyjne (22611)
    Rozprawy doktorskie (1173)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (98)
Inne bazy bibliograficzne (14798)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2185)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (2)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7666)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Rozdział/fragment książki

typ: rozdziały/fragmenty książek

  

Kolekcja
KsiążkiElementy tej kolekcji: 5003
poprzednie
1 ... 242243244245246247248249250251
następne

Górska, Renata
O pewnej konstrukcji krzywych stożkowych
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1988
Zaborski, Adam; Kamiński, Andrzej
Belki zginane poprzecznie i ściskane
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1988
Bargiela, A.; Hainsworth, G. D.
Confidence limit analysis in water systems
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1988
Bargiela, A.; Hainsworth, G. D.
Telemetry system design and on-line decision support with 'TCLAS' software
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1988
Guzowski, Stanisław; Piec, Paweł; Sowa, Andrzej
Laboratory tests of locomotive i.c. engines piston rings
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1988
J. T. Oden; L. Demkowicz
Advances in adaptive improvements : A survey of adaptive finite element methods in computational mechanics
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1988
Franciszek Gajewski; Jan Rakoczy; Bogdan Sulikowski; Gabriela Zadrożna
Conversion of aromatic hydrocarbons over modified zeolites
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1987
Rakoczy, Jan
Badania własności katalitycznych układu warstwowego Fe-Zn w procesie odwodornienia cykloheksanolu do cykloheksanonu
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1987
Gajewski, Franiszek; German, Krzysztof; Ogonowski, Jan; Rakoczy, Jan; Rutkowski, Kazimierz
Utylizacja odpadów powstających przy produkcji chlorku winylu przez ich autotermiczną chlorolizę do C2Cl4 oraz CCl4
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1987
Sadowska, Ewa Janina
A lengyelországi nemzetiségi kisebbségek szabadtéri, néprajzi muzeumai
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1986
Piec, Paweł
Influence of chosen agents on the mating of the wheel with a brake shoe and a rail
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1986
Wacław Mukawa; Zbigniew Mrozek
Simulation of the vinyl acetate polymerization process in a batch reactor
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1986
J. T. Oden; L. Demkowicz; T. Strouboulis
Adaptive methods for problems in solid and fluid mechanics
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1986
Sterling, M. J. H.; Bargiela, A.
Adaptive forecasting of daily water demand
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1985
Mrozek, Zbigniew
Approximation and simulation of slabs reheating process using spline function method
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1985
Styrylska, T.
Uzgadnianie bilansów energii przy sporządzaniu tablic termochemicznych
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1984
Szargut, J.; Styrylska, T.; Norwisz, J.
Podstawy rachunku wyrównawczego
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1984
Sadowska, Ewa Janina
Francuskie muzealnictwo typu skansenowskiego
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1984-1985
Łopata, Stanisław; Młynarski, Franciszek; Starzyński, Antoni; Taler, Jan; Treger, Jerzy; Żądło, Marian
Analiza przyczyn dużej awaryjności kotłów odzysknicowych typu Babcock pracujących w linii technologicznej produkcji amoniaku
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1984
Łopata, Stanisław; Młynarski, Franciszek; Taler, Jan; Treger, Jerzy; Żądło, Marian
Badania warunków pracy grodziowego przegrzewacza pary w kotle typu OPG-220
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1984

poprzednie
1 ... 242243244245246247248249250251
następne

© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/