Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (45016)
    Książki (7329)
    Artykuły i czasopisma (20361)
    Materiały konferencyjne (22611)
    Rozprawy doktorskie (1173)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (98)
Inne bazy bibliograficzne (14798)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2185)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (2)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7666)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Rozdział/fragment książki

typ: rozdziały/fragmenty książek

  

Kolekcja
KsiążkiElementy tej kolekcji: 5003
poprzednie
1 ... 240241242243244245246247248249250
następne

Wojciech Zalewski; Piotr Antoni Gryglaszewski
Opory przepływu powietrza przez wiązki rur gładkich zraszanych wodą
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1991
Marek Litwin; Janusz Gołogórski
Oziębiacze powietrza wykonane z poliamidowych i metalowych rur o małych średnicach
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1991
Narcyz Kondraciuk
Poincare parabolic problem for the half-unbounded strip
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1991
Zygmunt Szlachta
Wpływ cech fizycznych zawiesin sadzy w oleju napędowym na pracę silnika wysokoprężnego zasilanego takim paliwem
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1991
Piotr Świder; Jacek Wierciński; Piotr Celmer
New approach to optimization of vehicle power transmission ratio selection and application in the aspect of fuel consumption economy
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1991
Jerzy Polaczek; Paweł Gurtat; Aleksander Prociak
Zastosowanie tworzyw poliuretanowych w przemyśle chłodniczym
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1991
Jan Koroński
The radial solution for the polyparabolic limit problem of Riquier type in spherical shall
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1991
Teresa Styrylska; Adam Nowarski
Estymacja parametrów równowagi fazowej ciecz-para układu amoniak-woda
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1991
Adam Polak; Władysław Śliwiński
Research on changes of tribological parameters on a slide bearing model (steel-self-lubrications materials) in next to real conditions
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1991
Bogusław M. Podhalański
Metody projektowania rewaloryzacji małych miast polskich stosowane w planowaniu przestrzennym. Próba charakterystyki
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1991
Roman Ciesielski
Neue internationale ISO-Dokumente die seismische und paraseismische Einflusse auf Bauwerke betreffen
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1991
Zygmunt Szlachta
Feasibility study of utilization of a carbon black suspension in diesel oil as a substitute fuel for diesel engines
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1991
Piotr Cyklis; Marian Łuszczycki; Jerzy Żelasko
Model matematyczny tłokowej sprężarki chłodniczej uwzględniający oddziaływanie zjawisk zachodzących w instalacji dolotowej i wylotowej
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1991
Bogdan Słodki
Analiza możliwości zastosowania systemu ekspertowego w projektowaniu procesów obróbkowych
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1991
Kazimierz Kuśnierz
Niektóre wyniki badań planistycznych nad rozwojem przestrzennym Sokołowa Małopolskiego w XVI i XVII w.
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1991
Marek Kosiorowski
Regulatory : ćwiczenie 4
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1991
Wojciech Zalewski; Piotr Antoni Gryglaszewski
Model matematyczny procesów wymiany ciepła i masy zachodzących w skraplaczach natryskowo-wyparnych
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1991
Roman Ciesielski; Janusz Kawecki; Krzysztof Stypuła
Naukowo-badawcze podstawy projektowania budynków i diagnostyki dynamicznej w warunkach występowania wpływów parasejsmicznych wywołanych budową i eksploatacją metra
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1991
Andrzej Flaga
Metoda wyznaczania parametrów tłumienia drgań z odpowiedzi budowli na obciążenie wiatrem
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1991
Jerzy Kołodziejski
Regulacja kaskadowa : ćwiczenie 7
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1991

poprzednie
1 ... 240241242243244245246247248249250
następne

© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/