Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (49859)
    Książki (7556)
    Artykuły i czasopisma (22840)
    Materiały konferencyjne (22299)
    Rozprawy doktorskie (1266)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (162)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Rozdział/fragment książki

typ: rozdziały/fragmenty książek

  

Kolekcja
KsiążkiElementy tej kolekcji: 5058
poprzednie
1 ... 237238239240241242243244245246247 ... 253
następne

Böhm, Aleksander
Rehabilitacja osiedla Prądnik Czerwony
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1993
Pawlik-Dobrowolski, Jacek
Próba oceny udziału zanieczyszczeń obszarowych w całkowitym ładunku składników chemicznych
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1993
Kurek, Stanisław; Pawlik-Dobrowolski, Jacek
Stosunki hydrologiczne w zlewni Raby
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1993
Zachwieja-Szumakowicz, Ewa
Teoria lęku w ontologii Paula Tillicha
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1993
Szafer, T. Przemysław
Zamierzenia badawcze
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1993
Bardzik, Agnieszka
Symulacja obiegu wody w zlewni rolniczej dla oceny wpływu użytkowania gleby na bilans wodny
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1993
Pyka, Marek
Poznanie drugiego – analiza metody Antoniego Kępińskiego
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1993
Bulewicz, E.
Chemia spalania : mechanizmy i kinetyka
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1993
Byrka, Antoni
Powstanie i działalność Pracowni Regionalnej w Zakopanem
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1993
Szafer, T. Przemysław
Z genezy tatrzańskiego dachu
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1993
Pawlik-Dobrowolski, Jacek
Ocena stanu czystości wód powierzchniowych w zlewni Raby na tle źródeł zanieczyszczenia
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1993
Pawlik-Dobrowolska, Barbara; Pawlik-Dobrowolski, Jacek
Ocena obciążenia zlewni Raby składnikami N, P, K i Ca, pochodzącymi z zanieczyszczeń bytowych, na tle stosunków demograficznych
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1993
Kuśnierz, Kazimierz
Program i cele Konwersatorium [Współczesne techniki budowlane : IV Ogólnopolskie Konwersatorium Współczesnej Architektury Regionalnej]
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1993
Radziewanowski, Zbigniew
Tezy wstępne konwersatorium na temat: Pokrycia mineralne w architekturze ziem górskich
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1993
Mrozek, Teresa; Kurek, Stanisław; Pawlik-Dobrowolski, Jacek
Wielkość i dynamika odpływu wody z bezpośrednich zlewni zbiornika retencyjnego w Dobczycach
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1993
Jaśtal, Jacek
Normatywny relatywizm etyczny
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1993
Pawlik-Dobrowolski, Jacek; Domagała, Roman; Mrozek, Teresa
Dynamika składu chemicznego wód w bezpośrednich dopływach zbiornika retencyjnego w Dobczycach
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1993
Bogdanowski, Janusz
Wśród osobliwości dzieł przyrody i kultury (zamiast wstępu do serii wydawniczej Natura i Kultura w Krajobrazie Jury Krakowskiej)
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1993
Radziewanowski, Zbigniew
Wybór pozycji bibliograficznych do projektu badawczego KBN nr 3 3317 91 02 pt. "Współczesna architektura ziem górskich"
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1993
Pawlik-Dobrowolski, Jacek
Wprowadzenie oraz ogólne wiadomości o obszarze i zakresie przeprowadzonych badań
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1993

poprzednie
1 ... 237238239240241242243244245246247 ... 253
następne

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/