Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (48620)
    Książki (7415)
    Artykuły i czasopisma (22256)
    Materiały konferencyjne (22466)
    Rozprawy doktorskie (1228)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (136)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Rozdział/fragment książki

typ: rozdziały/fragmenty książek

  

Kolekcja
KsiążkiElementy tej kolekcji: 4952
poprzednie
1 ... 233234235236237238239240241242243 ... 248
następne

Kozub, Jan
Te zadane pytania – to cel mojej pracy [...]
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1992
Bogdanowski, Janusz
Taki był punkt widzenia Profesora [...]
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1992
Wzorek, Zbigniew
Z Zygmuntem Novákiem zetknąłem się po raz pierwszy w r. 1939 [...]
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1992
Odlanicki-Poczobutt, Michał
Okres pracy przed II wojną światową w zespole Biura Regionalnego Planu Zabudowania Okręgu Krakowskiego [...]
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1992
Odlanicki-Poczobutt, Michał
Działalność zawodowa, dydaktyczno-wychowawcza i naukowa profesora Zygmunta Nováka
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1992
Sadowska, Ewa Janina
Badania ośrodka krakowskiego dotyczące etnografii miasta (lata 80-te)
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1992
Magiera, Jacek; Karnowski, Wojciech; Orkisz, Janusz
Enhancement of experimental results by constrained minimization technique
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1992
Orkisz, J.; Pazdanowski, M.
A new feasible directions method in nonlinear optimization
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1992
Pierzchała, Henryk; Nahotko, Marek; Piwowarski, Wiesław
Characteristic of the Micro CDS ISIS program packages and data base creation
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1992
Gertz, Jan
Skomunikowanie pociągów pasażerskich na stacjach węzłowych
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1992
Ligęza, Wiesław
Naprężenia w warstwowych tarczach betonowych o niesymetrycznym przekroju poprzecznym
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1992
Bruzda, Jan
Zygmunt Novák był moim Profesorem [...]
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1992
Furtak, Kazimierz
Analiza stanu zarysowania mostu żelbetowego o przekroju dwubelkowym
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1992
Parzniewski, Zbigniew; Winnicki, Andrzej
Analiza wpływu oddziaływań termicznych w kołowo-symetrycznych konstrukcjach powłokowych z betonu
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1992
Budziński, Franciszek
Uprzemysłowienie procesu produkcji wiedzy
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1992
Furtak, Kazimierz; Wojciechowski, Tadeusz
Naprężenia skurczowe w żelbetowej płycie zespolonej z dźwigarem stalowym
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1992
Pawłowska, Krystyna
Profesora Zygmunta Nováka poznałam w roku 1965 [...]
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1992
Flagorowska, Ludmiła
Tak się złożyło, że ostatnie lata pracy prof. Zygmunta Nováka na Wydziale Architektury [...]
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1992
Pietrzyk, Kazimierz
Osiadanie zapadowe fundamentów na podłożu lessowym w świetle modelowych badań polowych
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1992
Flaga, Kazimierz; Furtak, Kazimierz
Analiza nośności i mechanizmu zaistnienia awaryjnego stanu żelbetowej płyty pomostu w moście przez rzekę Wisłę w ciągu ulicy Brzeskiej w Krakowie
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1992

poprzednie
1 ... 233234235236237238239240241242243 ... 248
następne

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/