Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
    Książki (7575)
    Artykuły i czasopisma (22907)
    Materiały konferencyjne (22155)
    Rozprawy doktorskie (1276)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (163)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Rozdział/fragment książki

typ: rozdziały/fragmenty książek

  

Kolekcja
KsiążkiElementy tej kolekcji: 5075
poprzednie
1 ... 232233234235236237238239240241242 ... 254
następne

Tabiś, Bolesław; Grzywacz, Robert
Rozwiązania okresowe i bifurkacja Hopfa w modelowaniu procesu krakingu katalitycznego
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1995
Łakomy, Henryk
Changes in the social structure in the contemporary world : the case of France
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1995
Homa, Anna
Charakterystyka fizjograficzna zlewni Trzebuńki
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1995
Porada, Zbigniew
Wieloelementowe optoelektroniczne układy PC-EL
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1995
Stokłosa, Andrzej; Zajęcki, Janusz
Własności termodynamiczne a własności elektryczne tlenków i siarczków metali 3d
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1995
Muszyński, Władysław
Słowo wstępne
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1995
Trojnacki, Andrzej
Equivalent flexural rigidity for composite materials
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1995
Pielichowski, Jan; Polaczek, Jerzy; Prociak, Aleksander; Rusek, Jolanta; Vig, Andras
Studies on photostabilization, antioxidation and application of polyurethane elastomers and foams
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1995
Sobczyk, Tadeusz J.
Strategia sterowania macierzowymi przekształtnikami energoelektronicznymi
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1995
Sokalska, Danuta
Application of liquid crystals in technique
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1995
Gawlik, Józef; Wantuch, Edward
Supervision of the tools and workpiece during a machining process
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1995
Osuch, Bolesław
Susza glebowa
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1995
Hejmo, Władysław; Grzybek, Piotr; Kosiorowski, Marek
Synteza quasi-czasowooptymalnego systemu sterowania pozycyjnego
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1995
Kędzierski, Stefan; Poniewierski, Marek; Środulska-Krawczyk, Małgorzata
Wpływ temperatury na kąt zwilżania powierzchni w aparatach z cienkowarstewkowym spływem cieczy
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1995
Holly, Konstanty; Wiciak, Margareta
Compactness method applied to an abstract nonlinear parabolic equation
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1995
Natanek, Wojciech
Badania właściwości fizyko-chemicznych odpadowego fluorku wapniowego z zakładów "Bonarka" w Krakowie
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1995
Pizoń, Andrzej
Stan aktualny i tendencje rozwojowe elektrohydraulicznych układów automatyki
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1995
Krochmal, Dariusz
Spektrofotometryczna metoda oznaczania dwutlenku azotu w powietrzu na stanowisku pracy z zastosowaniem pasywnego pobierania próbek
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1995
Jonak, Marcin
Cônes homocycliques a un cercle commun
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1995
Łojczyk-Królikiewicz, Irena
The construction of monotone approximation of solution to ordinary equation
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1995

poprzednie
1 ... 232233234235236237238239240241242 ... 254
następne

© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/