Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
    Książki (7575)
    Artykuły i czasopisma (22907)
    Materiały konferencyjne (22155)
    Rozprawy doktorskie (1276)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (163)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Rozdział/fragment książki

typ: rozdziały/fragmenty książek

  

Kolekcja
KsiążkiElementy tej kolekcji: 5075
poprzednie
1 ... 230231232233234235236237238239240 ... 254
następne

Kulwicki, Eugeniusz
The ethical and social problems of entrepreneurship
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1995
Osuch, Bolesław
Rozwój badań naukowych w hydrologicznej stacji badawczej w Stróży
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1995
Kocel-Cynk, Beata
Estimation of the length of a curve joining two points in a connected component of an algebraic surface in [R^3]
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1995
Gitis, Anna Krystyna
Transformations of ellipsoid of revolution into the sphere surface – comparative analysis
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1995
Pabiś, Aleksander
Złoże fontannowe z wewnętrznym wymiennikiem ciepła
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1995
Węgiel, Mirosław; Juszkiewicz, Adam
Tłumienie fali ultradźwiękowej w roztworach trójskładnikowych: elektrolit-mocznik-woda
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1995
Figiel, Wiesław
Zjawiska hydrodynamiczne i wnikanie ciepła w wymiennikach skrobakowych
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1995
Żukowski, Witold; Georgiou, Andreas; Tabiś, Bolesław
Zjawisko chaosu deterministycznego w heterogenicznym układzie reagującym chemicznie
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1995
Kozarzewski, Bohdan
Dynamics of an interstitial atom interacting with phonons
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1995
Banaś, Krzysztof
Entropy dissipation and stability of solutions in mathematical and numerical models of compressible fluid flow
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1995
Jamroż, Lech; Raszka, Jerzy
Scheduling multiple-operation jobs on machines in manufacturing system by the Finite Element Method
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1995
Tal-Figiel, Barbara; Figiel, Wiesław
Zastosowanie komputerowej analizy obrazu w badaniach układów dyspersyjnych
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1995
Krasiński, Maciej; Stachoń, Stanisław
Dynamic analysis of a power transmission system containing a spur gear pair
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1995
Czarnecki, Tadeusz
Remarks on the understanding and reasoning
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1995
Layer, Edward
Błędy dynamiczne aparatury pomiarowej : metody ich wyznaczania dla celów wzorcowania
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1995
Żyra, Joanna
Selected aspects of ecological correlation of Poland and European countries
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1995
Handzlik, Jarosław; Ogonowski, Jan
Analiza otrzymywania styrenu na drodze metatezy stilbenu i etylenu
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1995
Kołodziej, Edward; Krasiński, Maciej
Analysis of stress distribution in steel pin-plastic bearing bush joint
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1995
Jarnuszkiewicz, Stanisław; Jarnuszkiewicz, Marek; Juda, Zdzisław; Marek, Wojciech
Selected problems of pneumatic injection in two-stroke spark ignition engines
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1995
Mruk, Andrzej
Application of ceramic thermal barrier coatings to valve heads butting faces in internal combustion engines
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1995

poprzednie
1 ... 230231232233234235236237238239240 ... 254
następne

© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/