Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
    Książki (7575)
    Artykuły i czasopisma (22907)
    Materiały konferencyjne (22155)
    Rozprawy doktorskie (1276)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (163)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Rozdział/fragment książki

typ: rozdziały/fragmenty książek

  

Kolekcja
KsiążkiElementy tej kolekcji: 5075
poprzednie
1 ... 229230231232233234235236237238239 ... 254
następne

Duraj, Małgorzata; Duraj, Ryszard; Szytuła, Andrzej
Magnetic phase diagrams of RMn[2]X[2] (R-rare earth or Y atom, X-Ge or Si atom)
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1995
Otowski, Wojciech
Low and high frequency dielectric relaxation in liquid crystals
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1995
Kutschera, Marek; Wójcik, Włodzimierz
Magnetism of dense matter and neutron stars
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1995
Pawłowska-Kozińska, Danuta
Przemiany fazowe [CaSO4.0.5H2O] w roztworach kwasu siarkowego w obecności jonów [Nd^3+]
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1995
Bednarski, Stanisław; Komorowicz, Tadeusz
Przepustowość, zdolność rozdzielcza i zastosowania nowoczesnych wypełnień pierścieniowo-strukturalnych
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1995
Zach, Ryszard
Magnetic and crystal structure properties of MnFeAsyP1-y and MnRhAs1-xPx systems
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1995
Nizioł, Józef
Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość Uczelni
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1995
Barański, A.; Chrzanowski, M.; Nowak, K.
Numerical modelling of damage growth in polycrystalline bodies
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1995
Bażela, Wiesława; Leciejewicz, Janusz; Szytuła, Andrzej
Neutron diffraction studies of RAgSn and RPtSn compounds
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1995
Kupiec, Krzysztof
Przenoszenie masy przy adsorpcji w ziarnie kulistym
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1995
Żakowska, Lidia
Eye movements based analysis of road curve characteristics
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1995
Dżuła, Stanisław
Forced vibrations of the rotating railway wheel
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1995
Furtak, Kazimierz; Wojciechowski, Tadeusz
Nośność łączników wiotkich w zespolonych belkach mostowych typu stal-beton
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1995
Grochowalski, Adam; Chrząszcz, Ryszard
Metoda sorpcji do fazy stałej w oznaczaniu dioksyn w gazach spalinowych
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1995
Bednarski, Stanisław
Odwadnianie odpadów paleniskowych
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1995
Winiarska, Teresa
Evolution equations of second order with operator depending on t
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1995
Sobczyk, Tadeusz J.; Drozdowski, Piotr; Weinreb, Konrad
Modelowanie matematyczne maszyn prądu przemiennego dla potrzeb diagnostyki
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1995
Brandys, Jolanta
Geometrical construction of the green function for the heat equation for the wedge and for the Dirichlet boundary value conditions
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1995
Jagiełło, Adam S.
Modelowanie matematyczne magnesowania ferromagnetyków anizotropowych
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1995
Hachaj, Jadwiga
Mirosław Krzyżański 31.10.1907 - 1.12.1965
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1995

poprzednie
1 ... 229230231232233234235236237238239 ... 254
następne

© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/