Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
    Książki (7575)
    Artykuły i czasopisma (22907)
    Materiały konferencyjne (22155)
    Rozprawy doktorskie (1276)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (163)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Rozdział/fragment książki

typ: rozdziały/fragmenty książek

  

Kolekcja
KsiążkiElementy tej kolekcji: 5075
poprzednie
1 ... 231232233234235236237238239240241 ... 254
następne

Popielarz, Roman
Siarczki ditiokarbamoilowe jako nowe regulatory masy cząsteczkowej polistyrenu
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1995
Stokłosa, Andrzej; Kurek, Stefan S.; Wójtowicz, Anna; Zajęcki, Janusz
Elektrochemiczna metoda modyfikacji powierzchni katalizatorów
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1995
Kramarz, Jerzy; Borowiec, Zdzisław; Chmura, Mieczysław; Gut, Adam; Kurek, Wanda; Porzycka-Semczuk, Krystyna; Żmudzińska-Żurek, Barbara
Technologie wytwarzania i uszlachetniania przyjaznych dla środowiska produktów naftowych
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1995
Kulczycki, Piotr
Wykrywanie awarii w systemach zautomatyzowanych
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1995
Ciesielski, Roman
Budowle wieżowe – technika : historia, współczesność, przyszłość
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1995
Wójtowicz, Anna; Jarosiński, Andrzej
Wykorzystanie własności jonowymiennych zwietrzeliny smektytowej do odzysku chromu (III) ze ścieków : badania modelowe
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1995
Jarosiński, Andrzej; Mazanek, Czesław
Technologiczne aspekty otrzymywania monohydratu siarczanu cynku
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1995
Górska, Renata; Piekarski, Leszek
CAM methods for shaping 3D surface patches
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1995
Kucwaj, Jan
Automatic grid generation over plain domain and surfaces
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1995
Pieniążek, Wiesław
The car steerability research on the basis of frequency response characteristics to random steering input
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1995
Kijkowska, Regina; Pawłowska-Kozińska, Danuta
Współkrystalizacja pierwiastków ziem rzadkich i siarczanu wapniowego podczas odparowania roztworu kwasu siarkowego
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1995
Więzik, Beniamin
Rola zlewni eksperymentalnych w weryfikacji struktury prognostycznych modeli odpływu
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1995
Sowa, Kazimierz
Effects of inlet port on operating indices of high-speed direct injection diesel engine
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1995
Tyrka, Marcin; Barański, Andrzej
Studia nad reakcją [2+3] cykloaddycji azydku fenylu do (E)-β-nitrostyrenu
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1995
Wyczesany, Andrzej
Równoczesne równowagi chemiczne i fazowe w procesie syntezy metanolu
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1995
Pielichowski, Jan; Polaczek, Jerzy; Prociak, Aleksander; Rusek, Jolanta
Badania nad ograniczeniem emisji freonu CFC-11 ze sztywnych pianek poliuretanowych
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1995
Tal-Figiel, Barbara; Czekaj, Piotr
Równowaga fazowa ciecz–ciecz w układzie woda–aceton–kumen
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1995
Rachowicz, Waldemar
The case of resonance in solving elastic scattering problems in linear acoustics by the boundary element method
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1995
Cęckiewicz, Witold
Uniwersalność nauki i techniki oraz odrębność kultury na przełomie stuleci
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1995
Fornal, Piotr
Cems study of steel surface prepared for ion mixing technology
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1995

poprzednie
1 ... 231232233234235236237238239240241 ... 254
następne

© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/