Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (44985)
    Książki (7319)
    Artykuły i czasopisma (20343)
    Materiały konferencyjne (22617)
    Rozprawy doktorskie (1173)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (98)
Inne bazy bibliograficzne (14798)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2185)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (2)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7666)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Rozdział/fragment książki

typ: rozdziały/fragmenty książek

  

Kolekcja
KsiążkiElementy tej kolekcji: 4993
poprzednie
1 ... 239240241242243244245246247248249
następne

Jadwiga Hachaj
Biparabolic Poincare problem for the quart-time plane
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1991
Jerzy Kołodziejski ; Mieczysław Kubicz
Podstawowe elementy dynamiczne : ćwiczenie 1
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1991
Mieczysław Kubicz
Charakterystyki częstotliwościowe : ćwiczenie 1
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1991
Ludmiła Flagorowska
Słowo wstępne
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1991
Roma Górecka; Jacek Pietraszek; Zbigniew Polański
Programy CADEX wspomagające komputerowo planowanie i analizę doświadczeń
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1991
Jan Koroński
The polyparabolic problem for the quart time plane with boundary conditions of Lauricella type
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1991
Jadwiga Hachaj
Biparabolic problem for the strip and for the boundary conditions of Poincare type
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1991
Bogdan Targosz; Stanisław Mazurkiewicz; Janusz Gołogórski ; Andrzej Dudek; Henryk Jodłowski; Wojciech Karmowski; Antoni Litak; Stanisław Mazurkiewicz; Grzegorz Milewski; Jacek Rudkowski
Własności mechaniczne tworzyw sztucznych stosowanych w budowie maszyn i urządzeń chłodniczych
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1991
Władysław Hejmo; Marian Pieczarka; Sławomir Kordowiak; Jacenty Kloch; Andrzej Englot; Mieczysław Kubicz; Marek Kosiorowski; Andrzej Szewczyk; Dariusz Pitala; Adam Unarsk
System komputerowej kontroli działania urządzeń chłodniczych oraz komputerowego wspomagania zarządzania eksploatacją chłodni składowej o charakterze kombinatu przechowalniczo-produkcyjnego
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1991
Witold Jordan; Andrzej Mruk; Bolesław Stolarski
Ceramic thermal barrier coatings plasma sprayed on diesel engine components
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1991
Wojciech Zalewski; Piotr Antoni Gryglaszewski
Opory przepływu powietrza przez wiązki rur gładkich zraszanych wodą
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1991
Marek Litwin; Janusz Gołogórski
Oziębiacze powietrza wykonane z poliamidowych i metalowych rur o małych średnicach
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1991
Narcyz Kondraciuk
Poincare parabolic problem for the half-unbounded strip
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1991
Zygmunt Szlachta
Wpływ cech fizycznych zawiesin sadzy w oleju napędowym na pracę silnika wysokoprężnego zasilanego takim paliwem
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1991
Piotr Świder; Jacek Wierciński; Piotr Celmer
New approach to optimization of vehicle power transmission ratio selection and application in the aspect of fuel consumption economy
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1991
Jerzy Polaczek; Paweł Gurtat; Aleksander Prociak
Zastosowanie tworzyw poliuretanowych w przemyśle chłodniczym
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1991
Jan Koroński
The radial solution for the polyparabolic limit problem of Riquier type in spherical shall
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1991
Teresa Styrylska; Adam Nowarski
Estymacja parametrów równowagi fazowej ciecz-para układu amoniak-woda
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1991
Adam Polak; Władysław Śliwiński
Research on changes of tribological parameters on a slide bearing model (steel-self-lubrications materials) in next to real conditions
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1991
Bogusław M. Podhalański
Metody projektowania rewaloryzacji małych miast polskich stosowane w planowaniu przestrzennym. Próba charakterystyki
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1991

poprzednie
1 ... 239240241242243244245246247248249
następne

© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/