Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (49477)
    Książki (7504)
    Artykuły i czasopisma (22671)
    Materiały konferencyjne (22332)
    Rozprawy doktorskie (1246)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (160)
Inne bazy bibliograficzne (15031)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (12)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Rozdział/fragment książki

typ: rozdziały/fragmenty książek

  

Kolekcja
KsiążkiElementy tej kolekcji: 5024
poprzednie
1 ... 244245246247248249250251252
następne

Łopata, Stanisław; Młynarski, Franciszek; Taler, Jan; Treger, Jerzy; Żądło, Marian
Badania warunków pracy grodziowego przegrzewacza pary w kotle typu OPG-220
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1984
Błachut, Jan; Gajewski, Antoni
Unimodalna oraz bimodalna optymalizacja drgających i narażonych na utratę stateczności prętów i łuków
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1983
Białkiewicz, Andrzej
Pokutyński Józef
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1982
Gwóźdź, Marian
Wpływ wstępnych skręceń przekrojów na nośność belki zginanej stałym momentem
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1981
Sadowska, Ewa Janina
Budownictwo
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1980
Mucha, Igor
Fizykalno-analogowe modelowanie na maszynach cyfrowych
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1980
Nillert, Peter
Symulacja pracy studni dowolnie zlokalizowanej w obrębie elementarnego pola topologicznie regularnej sieci
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1980
Szlachta, Zygmunt
Analiza własności wirotwórczych spiralnych i stycznych kanałów dolotowych silników wysokoprężnych o bezpośrednim wtrysku paliwa
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1978
Weiss, Stanisław
Studium Wychowania Fizycznego
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1976
Korecki, Jan
Wydział Mechaniczny
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1976
Weiss, Stanisław
Ośrodek Elektronicznych Technik Obliczeniowych
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1976
Weiss, Stanisław
Instytut Nauk Społecznych i Ekonomicznych (U-1)
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1976
Weiss, Stanisław
Wkład Politechniki Krakowskiej w powstanie Politechniki Świętokrzyskiej i Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1976
Korecki, Jan
Udział Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej w organizacji Wydziału Mechanicznego Politechniki Rzeszowskiej
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1976
Weiss, Stanisław
Wydawnictwa Uczelniane
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1976
Korecki, Jan
Instytut Fizyki
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1976
Tobiasz, Mieczysław; Tyszkowski, Jerzy
Wydział Architektury
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1976
Tobiasz, Mieczysław
Tradycje Uczelni Politechnicznej w Krakowie
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1976
Weiss, Stanisław
Powstanie i rozwój Politechniki Krakowskiej w okresie 30-lecia
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1976
Korecki, Jan
Wydział Transportu : powstanie i rozwój Wydziału
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1976

poprzednie
1 ... 244245246247248249250251252
następne

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/