Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (43804)
    Książki (7163)
    Artykuły i czasopisma (19431)
    Materiały konferencyjne (15781)
    Rozprawy doktorskie (1160)
    Opublikowane recenzje (88)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (92)
Inne bazy bibliograficzne (14752)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2183)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (2)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7622)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Materiały konferencyjne w czasopiśmie

typ: materiały konferencyjne

  

Kolekcja
Materiały konferencyjneElementy tej kolekcji: 2613
poprzednie
1 ... 122123124125126127128129130131
następne

Jacek Śliwiński; Krzysztof Witek
Ilościowa ocena zjawiska filtracji wody w betonie w aspekcie jego trwałości
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Data wydania: 1993
Ludmiła Czech
Graphical algorithm of cubic curves
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Data wydania: 1993
Basiaga, Jolanta; Kuźnia, Stanisława B.
Informacja o programie PROCZ
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowo-Techniczne Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Studia-Materiały-Informacje = Research and Technical Fascicles of Association for Transportation Engineers in Cracow. Monographs-Proceedings-Bulletin
Data wydania: 1992
Rączka, Jan W.
Krajobraz w XVI-wiecznych miniaturach krakowskich
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: abstrakt
Seria/Czasopismo: Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych
Data wydania: 1992
ISSN: 0079-354X
Rączka, Jan W.
Wpływ urbanizacji na architekturę krajobrazu strefy podmiejskiej
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: abstrakt
Seria/Czasopismo: Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych
Data wydania: 1992
ISSN: 0079-354X
Basiaga, Jolanta; Kuźnia, Stanisława B.
Informacja o programach ANK1 i ANK2
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowo-Techniczne Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Studia-Materiały-Informacje = Research and Technical Fascicles of Association for Transportation Engineers in Cracow. Monographs-Proceedings-Bulletin
Data wydania: 1992
Heczko-Hyłowa, Ewa
Współczesne przekształcenia krajobrazu Krakowa na przykładzie ulic Mazowieckiej, Czarnowiejskiej i Kościuszki
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: abstrakt
Seria/Czasopismo: Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych
Data wydania: 1992
ISSN: 0079-354X
Kuchta, Zygmunt
Realizacja założeń i przepisów Zespołu Jurajskich Parków Krajobrazowych w działalności gminy Krzeszowice
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: abstrakt
Seria/Czasopismo: Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych
Data wydania: 1992
ISSN: 0079-354X
Bryniarska, Zofia
Model pracy stacji rozrządowej z uwzględnieniem etapów procesu technologicznego
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowo-Techniczne Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Studia-Materiały-Informacje = Research and Technical Fascicles of Association for Transportation Engineers in Cracow. Monographs-Proceedings-Bulletin
Data wydania: 1992
Starowicz, Wiesław
Mikrokomputerowy system wspomagania prognozowania w transporcie metodami ocen ekspertów - MODEKS
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowo-Techniczne Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Studia-Materiały-Informacje = Research and Technical Fascicles of Association for Transportation Engineers in Cracow. Monographs-Proceedings-Bulletin
Data wydania: 1992
Chyba, Andrzej
Badania strumieni zgłoszeń na bocznice kolejowe
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowo-Techniczne Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Studia-Materiały-Informacje = Research and Technical Fascicles of Association for Transportation Engineers in Cracow. Monographs-Proceedings-Bulletin
Data wydania: 1992
Gertz, Jan; Puchała, Maciej
OPERATOR - system przetwarzania danych dla potrzeb dyspozytora pociągowego
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowo-Techniczne Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Studia-Materiały-Informacje = Research and Technical Fascicles of Association for Transportation Engineers in Cracow. Monographs-Proceedings-Bulletin
Data wydania: 1992
Basiaga, Jolanta
Pakiet programów do analiz szeregów czasowych
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowo-Techniczne Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Studia-Materiały-Informacje = Research and Technical Fascicles of Association for Transportation Engineers in Cracow. Monographs-Proceedings-Bulletin
Data wydania: 1992
Furtak, Kazimierz
Modernizacja mostu drogowego przez rzekę Przemszę w Chełmku
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Data wydania: 1992
Kuźnia, Stanisława Barbara; Basiaga, Jolanta
Z doświadczeń nad budową krótkookresowych prognoz kolejowych przewozów towarowych
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowo-Techniczne Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Studia-Materiały-Informacje = Research and Technical Fascicles of Association for Transportation Engineers in Cracow. Monographs-Proceedings-Bulletin
Data wydania: 1992
Furtak, Kazimierz; Ryż, Karol
Problemy eksploatacyjne i remontowe jezdni mostu kolejowego przez rzekę Skawę pod Zatorem
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Data wydania: 1992
Ryż, Karol; Piwowarczyk, Kazimierz
Zagadnienia konstrukcyjno-badawcze przy przebudowie mostu kolejowego na rzece Wiśle w Krakowie
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Data wydania: 1992
Flaga, Kazimierz; Słota, Robert
Problemy termiczne związane z realizacją żelbetowych przęseł monolitycznych - w szczególności płytowych
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowo-Techniczne Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne
Data wydania: 1992
ISSN: 1231-9171
Ciesielski, R.; Gaczek, M.; Kawecki, J.
Observation results of cross-wind response of towers and steel chimneys
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Journal of Wind Engineering & Industrial Aerodynamics
Data wydania: 1992
ISSN: 0167-6105
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Furtak, Kazimierz
Obliczanie zbrojenia przeciwskurczowego na styku monolitycznej płyty pomostu z belkami prefabrykowanymi typu "Płońsk"
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowo-Techniczne Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne
Data wydania: 1992
ISSN: 1231-9171

poprzednie
1 ... 122123124125126127128129130131
następne

© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/