Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
    Książki (7575)
    Artykuły i czasopisma (22907)
    Materiały konferencyjne (22155)
    Rozprawy doktorskie (1276)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (163)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Materiały konferencyjne w czasopiśmie

typ: materiały konferencyjne

  

Kolekcja
Materiały konferencyjneElementy tej kolekcji: 2976
poprzednie
1 ... 144145146147148149

Jamroży, Zygmunt
Materiały budowlane - beton : Sesja V
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Archiwum Inżynierii Lądowej
Data wydania: 1990
ISSN: 1230-2945
Jamroż, Lech
Zagadnienie szacowania heurystycznych rozwiązań problemów kombinatorycznych
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe. Automatyka / Politechnika Śląska
Data wydania: 1990
ISSN: 0434-0760
Kokosiński, Zbigniew
A survey of recent results in the design of interconnection networks for multiprocessor systems
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Prace Naukowe Instytutu Cybernetyki Technicznej Politechniki Wrocławskiej. Konferencje = Scientific Papers of the Institute of Engineering Cybernetics of Technical University of Wrocław. Conferences
Data wydania: 1988
ISSN: 0324-9794
Knapczyk, Józef; Kuranowski, Aleksander; Struski, Józef
Analiza wpływu parametrów konstrukcyjnych mechanizmów prowadzenia kół na stateczność i kierowalność samochodu
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Prace / Przemysłowy Instytut Maszyn Budowlanych
Data wydania: 1988
ISSN: 0208-774x
Knapczyk, Józef; Kuranowski, Aleksander; Struski, Józef
The effects of wheel guidance elasticity and tire cornering characteristics on vehicle handling
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Motorna Vozila, Motori = Motor Vehicles, Motors
Data wydania: 1988
ISSN: 0350-1027
Szadkowska-Skrzypiciel, Jolanta
Model bezkolizyjnego systemu transportowego ESP
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe. Automatyka / Politechnika Śląska
Data wydania: 1988
ISSN: 0434-0760
Cyklis, Jerzy
Algorytm symulacji ESP
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe. Automatyka / Politechnika Śląska
Data wydania: 1988
ISSN: 0434-0760
Jamroż, Lech
Przybliżony algorytm dla minimaksowego zagadnienia szeregowania operacji
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe. Automatyka / Politechnika Śląska
Data wydania: 1988
ISSN: 0434-0760
Kokosiński, Zbigniew
Analysis of the Sarje method for minimization of multiple-output switching circuits
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Bulletins for Applied Mathematics
Data wydania: 1987
ISSN: 0133-3526
Piechnik, Stefan; Zaborski, Adam
Analiza wpływu stanu naprężenia na kinetykę korozji betonu
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Prace Naukowe Instytutu Inżynierii Lądowej Politechniki Wrocławskiej. Seria: Konferencje
Data wydania: 1987
ISSN: 0324-9735
Knapczyk, Józef; Kuranowski, Aleksander
Analysis of the stiffness characteristics of the MacPherson suspension taking silentblocks flexibility into cosideration
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Motorna Vozila, Motori = Motor Vehicles, Motors
Data wydania: 1986
ISSN: 0350-1027
Łopata, Stanisław
Badanie warunków pracy II stopnia przegrzewacza pary kotła OPG-220 przed i po modernizacji
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe. Energetyka / Politechnika Śląska
Data wydania: 1986
ISSN: 0372-9796
Piec, P.
Öngerjesztett rezgések, valamint a vasúti kerékabroncs és a féktuskó közötti surlódási tényezöre gyakorolt hatásának fékpadi vizsgálata
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Gépgyártástechnológia
Data wydania: 1983
ISSN: 0016-8580
Ligęza, Wiesław; Piwowarski, Krzysztof; Ruppert, Jerzy
Stateczność lokalna tarcz trójwarstwowych o okładzinach betonowych i podatnym rdzeniu
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe. Budownictwo / Politechnika Świętokrzyska
Data wydania: 1980
ISSN: 0239-4952
Krzyś, Wiesław; Stodulski, Marek; Trojnacki, Andrzej
Analiza procesu formowania i wyniki badań wielowarstwowego zbiornika roztłaczanego
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej
Data wydania: 1975
Szmelter, Jan; Waszczyszyn, Zenon; Wrześniowski, Kazimierz
Metody matematyczne przydatne w analizie konstrukcji
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Archiwum Inżynierii Lądowej
Data wydania: 1974
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak

poprzednie
1 ... 144145146147148149

© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/