Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
    Książki (7575)
    Artykuły i czasopisma (22907)
    Materiały konferencyjne (22155)
    Rozprawy doktorskie (1276)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (163)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Materiały konferencyjne w czasopiśmie

typ: materiały konferencyjne

  

Kolekcja
Materiały konferencyjneElementy tej kolekcji: 2976
poprzednie
1 ... 139140141142143144145146147148149
następne

Snamina, Jacek; Łatas, Waldemar
Współczynniki odbicia i transmisji dla fal biegnących przy przejściu przez grupy odstępników w wiązkach wieloprzewodowych
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Mechanika
Data wydania: 1996
ISSN: 0209-2689
Cyklis, Jerzy; Małopolski, Waldemar
Sterowanie ESP w warunkach stopniowego rozwoju CIM
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe. Automatyka / Politechnika Śląska
Data wydania: 1996
ISSN: 0434-0760
Pyka, Marek
Hume a Scheler : u podstaw naturalizmu i emocjonalnego intuicjonizmu etycznego
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Kwartalnik Filozoficzny
Data wydania: 1996
Cyklis, Jerzy; Krupa, Krzysztof
Algorytmizacja uzyskiwania modelu sterowania ESP
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe. Automatyka / Politechnika Śląska
Data wydania: 1996
ISSN: 0434-0760
Pawlicki, Maciej
Konserwacja fasad budowli zabytkowych jako problem badawczy kultury
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Wiadomości Konserwatorskie Województwa Krakowskiego
Data wydania: 1996
ISSN: 1233-0248
Książek, Marek
Wpływ kryterium na optymalny układ wibroizolacji nieliniowego modelu biomechanicznego
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Mechanika
Data wydania: 1996
ISSN: 0209-2689
Łuczko, Jan
Wpływ nieliniowości geometrycznych na drgania pręta zakrzywionego przestrzennie
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Mechanika
Data wydania: 1996
ISSN: 0209-2689
Kurbiel, Jerzy; Balcerzak, Wojciech; Rybicki, Stanisław M.; Świst, Kazimierz
Selection of the best desalination technology for highly saline drainage water from coal mines in southern Poland
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Desalination
Data wydania: 1996
ISSN: 1873-4464
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Kadłuczka, Andrzej
Konserwacja elewacji budowli zabytkowej jako problem architektoniczno-historyczny i doktrynalny
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Wiadomości Konserwatorskie Województwa Krakowskiego
Data wydania: 1996
ISSN: 1233-0248
Wieczorek-Ciurowa, K.
Versatility of the application of thermal analysis to the simulation of gas desulphurization
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Thermochimica Acta
Data wydania: 1996
ISSN: 1872-762X
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Magiera, Jacek; Orkisz, Janusz; Karmowski, Wojciech
Reconstruction of residual stresses in railroad rails from measurements made on vertical and oblique slices
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Wear
Data wydania: 1996
ISSN: 0043-1648
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Waszczyszyn, Zenon
Sztuczne sieci neuronowe w dynamice budowli
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Mechanika
Data wydania: 1996
ISSN: 0209-2689
Ciesielski, Roman; Kawecki, Janusz; Maciąg, Edward
Ciągliwość konstrukcji w ustrojach obciążonych dynamicznie i sejsmicznie
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Mechanika
Data wydania: 1996
ISSN: 0209-2689
Ciesielski, Roman; Kwiecień, Arkadiusz; Stypuła, Krzysztof
Próba doświadczalnego określenia przebiegu zmian propagacji drgań w podpowierzchniowych warstwach terenu
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Mechanika
Data wydania: 1996
ISSN: 0209-2689
Parvinen, P.; Wieczorek-Ciurowa, K.
Determination of calcium sulphide as hydrogen sulphide by molecular absorption spectrometry in the gas phase
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Chemia Analityczna = Chemical Analysis
Data wydania: 1996
ISSN: 0009-2223
Palej, Rafał
Optymalny dobór parametrów aktywnego zawieszenia fotela kierowcy
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Mechanika
Data wydania: 1996
ISSN: 0209-2689
Ashley, R. M.; Dabrowski, W.
Dry and storm weather transport of coliforms and faecal streptococci in combined sewage
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Water Science and Technology
Data wydania: 1995
ISSN: 0273-1223
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Sanetra, Jerzy; Pielichowski, Jan; Kaniowski, Tomasz; Chrząszcz, Ryszard
Wpływ modyfikacji matrycy polimerowej na własności spektralne kompleksów poliwinylohalogenokarbazoli z tetracyjanoetylenem w warstwie ciałostałowej pod wysokim ciśnieniem
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: rozszerzony abstrakt / skrót referatu
Seria/Czasopismo: Prace Naukowe Instytutu Technologii Organicznej i Tworzyw Sztucznych Politechniki Wrocławskiej. Seria: Konferencje = Scientific Papers of Institute of Organic and Polymer Technology of the Technical University of Wrocław. Conferences
Data wydania: 1995
ISSN: 0137-1398
Książek, Marek
Porównanie optymalnych układów wibroizolacji ciała siedzącego człowieka-operatora dla dwóch różnych kryteriów wibroizolacji
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie
Data wydania: 1995
ISSN: 0239-4839
Milewski, G.
Wytrzymałościowe aspekty stosowania implantów okołomiazgowych w stomatologii
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie
Data wydania: 1995
ISSN: 0239-4839

poprzednie
1 ... 139140141142143144145146147148149
następne

© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/