Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
    Książki (7575)
    Artykuły i czasopisma (22907)
    Materiały konferencyjne (22155)
    Rozprawy doktorskie (1276)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (163)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Materiały konferencyjne w czasopiśmie

typ: materiały konferencyjne

  

Kolekcja
Materiały konferencyjneElementy tej kolekcji: 2976
poprzednie
1 ... 135136137138139140141142143144145 ... 149
następne

Ciesielski, Roman; Stypuła, Krzysztof
Odpowiedź dynamiczna budynków leżących w pobliżu linii metra warszawskiego (badania in situ)
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Mechanika
Data wydania: 1999
ISSN: 2300-5211
Wantuch, Edaward; Rajchel, Bogusław; Burakowski, Tadeusz
Powłoki węglowe i diamentopodobne /DLC/ formowane dwuwiązkową metodą IBAD w zastosowaniach na ostrza narzędzi skrawających do obróbki HSM
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Inżynieria Materiałowa = Materials engineering
Data wydania: 1999
ISSN: 0208-6247
Bogdał, Dariusz; Boroń, Adam; Pielichowski, Jan
Synthesis and polymerization of methacrylates with carbazolyl and fluorescent pendant groups
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe. Chemia / Politechnika Śląska
Data wydania: 1999
ISSN: 0372-9494
Litak, Antoni; Madoń, Bernadetta; Mazurkiewicz, Stanisław
Ocena możliwości fizycznej interpretacji i opisu rezultatów badań dynamicznych tkanki kostnej
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Acta of Bioengineering and Biomechanics
Data wydania: 1999
ISSN: 1509-409X
Matras, Z.; Głód, J.; Malcher, T.
The influence of surfactant additives on friction losses in the turbulent flow
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: International Journal of Applied Mechanics and Engineering
Data wydania: 1999
ISSN: 1425-1655
Kawecki, Janusz
Drgania odciągów masztów i rozwiązania techniczne prowadzące do ich redukcji
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Mechanika
Data wydania: 1999
ISSN: 2300-5211
Pytel, Stanisław M.; Tomaszewska-Górecka, Violetta
Wpływ mikrostruktury na dekohezję ultraniskowęglowej stali bainitycznej o podwyższonej wytrzymałości
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Świętokrzyska
Data wydania: 1999
ISSN: 0239-4979
Kandefer, Stanisław
Zastosowanie ciepłowodów w technice grzewczej
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja = District Heating, Heating, Ventilation
Data wydania: 1999
Litak, Antoni; Madoń, Bernadetta; Mazurkiewicz, Stanisław
Zastosowanie metody badań DMTA do oceny właściwości dynamicznych tkanki kostnej
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Acta of Bioengineering and Biomechanics
Data wydania: 1999
ISSN: 1509-409X
Sanetra, Jerzy; Nizioł, Stanisław; Armatys, Paweł; Szczodrak, Tomasz; Boroń, Adam; Bogdał, Dariusz; Warzała, Marek; Pielichowski, Jan
Diody elektroluminescencyjne na bazie polimerów
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe. Chemia / Politechnika Śląska
Data wydania: 1999
ISSN: 0372-9494
Kowalski, Zygmunt; Wzorek, Zbigniew
Badania nad oceną jakości i własnościami użytkowymi fosforanów paszowych
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
Data wydania: 1998
ISSN: 0324-8445
Cyklis, Jerzy; Krupa, Krzysztof
Integracja informacji systemowej i technologicznej dla sterowania ESP
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe. Automatyka / Politechnika Śląska
Data wydania: 1998
ISSN: 0434-0760
Lisak, Janusz
Przemiany przechłodzonego austenitu podczas chłodzenia ciągłego stali konstrukcyjnej zawierającej 10 % niklu
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe. Mechanika / Akademia Techniczno-Rolnicza im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
Data wydania: 1998
ISSN: 0208-6395
Kumaniecka, Anna
Longitudinal and transversal vibration of railway overhead contact system
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Machine Dynamics Problems
Data wydania: 1998
ISSN: 0239-7730
Kuranowski, Aleksander; Mirska-Świętek, Małgorzata
Stany zagrożenia w ruchu drogowym: - graniczna odległość przy zbliżeniu z tyłu do pojazdu poruszającego się wolniej
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Mechanics = Czasopismo Techniczne. Mechanika
Data wydania: 1998
ISSN: 0011-4561
Sanetra, J.; Barta, P.; Nizioł, S.; Chrząszcz, R.; Pielichowski, J.
Light from an electroluminescent diode made of poly (N-vinyl halogenocarbazoles)
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Synthetic Metals
Data wydania: 1998
ISSN: 0379-6779
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Sorochtej, Małgorzata
Możliwości kształtowania własności użytkowych spiekanych materiałów ciernych metodami technologicznymi
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Mechanics = Czasopismo Techniczne. Mechanika
Data wydania: 1998
ISSN: 0011-4561
Dindorf, Ryszard; Wołkow, Jerzy ; Szybalski, Krzysztof
Dobór charakterystyki akumulatora membranowego w hydropneumatycznym zawieszeniu pojazdu
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Mechanics = Czasopismo Techniczne. Mechanika
Data wydania: 1998
ISSN: 0011-4561
Mazgaj, Witold
Taking eddy currents into the computation of the magnetic field distribution in the ferromagnetic solid block
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Łódzka
Data wydania: 1998
ISSN: 0374-4817
Skowron, Jacek
Wpływ temperatury na charakterystykę kolejowego hamulca wiroprądowego
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Scientific Journal of Silesian University of Technology. Series Transport = Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria Transport
Data wydania: 1998
ISSN: 0209-3324

poprzednie
1 ... 135136137138139140141142143144145 ... 149
następne

© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/