Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
    Książki (7575)
    Artykuły i czasopisma (22907)
    Materiały konferencyjne (22155)
    Rozprawy doktorskie (1276)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (163)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Materiały konferencyjne w czasopiśmie

typ: materiały konferencyjne

  

Kolekcja
Materiały konferencyjneElementy tej kolekcji: 2976
poprzednie
1 ... 138139140141142143144145146147148
następne

Otko, Tadeusz
Badania dokładności wielopunktowego układu pomiarowego
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Świętokrzyska
Data wydania: 1997
ISSN: 0239-4979
Mierzwa, Janusz; Pogan, Krzysztof
Kostka brukowa jako materiał nawierzchniowy w budownictwie drogowym w aspekcie kwalifikacji jej jakości
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowo-Techniczne Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne
Data wydania: 1997
Ryniewicz, Andrzej
Modelowanie laserowych układów pomiarowych
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Świętokrzyska
Data wydania: 1997
ISSN: 0239-4979
Kowalski, Marek
Interpretacja wyników badań dokładności WMP realizowanych płytami kontrolnymi
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Świętokrzyska
Data wydania: 1997
ISSN: 0239-4979
Gawlik, Józef; Rewilak, Jan
Nadzorowanie środków kontrolno-pomiarowych w warunkach SPC
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Świętokrzyska
Data wydania: 1997
ISSN: 0239-4979
Gądek, Wiesław; Szczepanek, Robert; Banach, Włodzimierz
Czasoprzestrzenne modelowanie procesów hydrologicznych
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Roczniki Akademii Rolniczej. Melioracje i Inżynieria Środowiska
Data wydania: 1997
Dindorf, Ryszard; Wołkow, Jerzy; Szybalski, Krzysztof
Sposób określania błędów pomiaru nieustalonego przepływu pulsacyjnego dla przepływomierza zwężkowego
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Świętokrzyska
Data wydania: 1997
ISSN: 0239-4979
Mazurkiewicz, Stanisław; Litak, Antoni; Kuciel, Stanisław
Ocena własności fizykomechanicznych regenerowanych poliolefin i ich mieszanin na wytypowane wyroby
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Prace Naukowe Katedry Budowy Maszyn. Konferencje / Politechnika Ślaska. Wydział Mechaniczny Technologiczny
Data wydania: 1997
ISSN: 1429-4400
Sładek, Jerzy; Rakoczy, Robert; Szwajkowski, Albert
Modelowanie współrzędnościowych maszyn pomiarowych oraz ocena dokładności pomiarów w oparciu o wykorzystanie sieci neuronowych
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Świętokrzyska
Data wydania: 1997
ISSN: 0239-4979
Krzanowski, Wacław
Wykorzystanie wirujących dysków mieszających do mieszania trudnozwilżalnych pyłów z wodą
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe. Inżynieria Chemiczna i Procesowa / Politechnika Łódzka
Data wydania: 1997
ISSN: 1505-2095
Złowodzki, Maciej
Zadania ergonomii w dobie społeczeństw cywilizacji przemysłowej
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Zastosowania Ergonomii : ZE
Data wydania: 1997
Kulig, Anna
Rzut środkowy a rzut cechowany
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Materiały Seminarium Geometrii i Grafiki Inżynierskiej
Data wydania: 1997
ISSN: 1505-2044
Kowalski, Marek
Statystyczne sterowanie procesem produkcyjnym z zastosowaniem współrzędnościowych maszyn pomiarowych
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Świętokrzyska
Data wydania: 1997
ISSN: 0239-4979
Karafiat, Andrzej
On hp- error estimation in the BEM for a three-dimensional Helmholtz exterior problem
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering
Data wydania: 1997
ISSN: 0045-7825
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Dindorf, Ryszard; Wołkow, Jerzy
Wpływ parametrów cieczy roboczej na dokładność pomiaru strumienia objętości
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Świętokrzyska
Data wydania: 1997
ISSN: 0239-4979
Muc, A.
Transverse shear effects in discrete optimization of laminated compressed cylindrical shells
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Composite Structures
Data wydania: 1997
ISSN: 0263-8223
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Gaczoł, Andrzej
Architektoniczna aktywność elewacji
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Wiadomości Konserwatorskie Województwa Krakowskiego
Data wydania: 1996
ISSN: 1233-0248
Ciesielski, Roman
Makro i mikrodynamiczne modelowanie konstrukcji : referat problemowy, dyskusyjny na Sympozjum "Aktualne zagadnienia dynamiki konstrukcji"
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Mechanika
Data wydania: 1996
ISSN: 0209-2689
Waszczyszyn, Zenon
Artificial neural networks in structural dynamics (in Polish)
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo
Data wydania: 1996
Rusinek, Stanisław
Modelowanie procesu montażu na potrzeby planowania JIT
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe. Automatyka / Politechnika Śląska
Data wydania: 1996
ISSN: 0434-0760

poprzednie
1 ... 138139140141142143144145146147148
następne

© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/