Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
    Książki (7575)
    Artykuły i czasopisma (22907)
    Materiały konferencyjne (22155)
    Rozprawy doktorskie (1276)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (163)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Materiały konferencyjne w czasopiśmie

typ: materiały konferencyjne

  

Kolekcja
Materiały konferencyjneElementy tej kolekcji: 2976
poprzednie
1 ... 142143144145146147148149
następne

Starowicz, Wiesław
Mikrokomputerowy system wspomagania prognozowania w transporcie metodami ocen ekspertów - MODEKS
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowo-Techniczne Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Studia-Materiały-Informacje = Research and Technical Papers of Association for Transportation Engineers in Cracow. Monographs-Proceedings-Bulletin
Data wydania: 1992
Chyba, Andrzej
Badania strumieni zgłoszeń na bocznice kolejowe
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowo-Techniczne Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Studia-Materiały-Informacje = Research and Technical Papers of Association for Transportation Engineers in Cracow. Monographs-Proceedings-Bulletin
Data wydania: 1992
Gertz, Jan; Puchała, Maciej
OPERATOR - system przetwarzania danych dla potrzeb dyspozytora pociągowego
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowo-Techniczne Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Studia-Materiały-Informacje = Research and Technical Papers of Association for Transportation Engineers in Cracow. Monographs-Proceedings-Bulletin
Data wydania: 1992
Basiaga, Jolanta
Pakiet programów do analiz szeregów czasowych
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowo-Techniczne Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Studia-Materiały-Informacje = Research and Technical Papers of Association for Transportation Engineers in Cracow. Monographs-Proceedings-Bulletin
Data wydania: 1992
Kuźnia, Stanisława Barbara; Basiaga, Jolanta
Z doświadczeń nad budową krótkookresowych prognoz kolejowych przewozów towarowych
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowo-Techniczne Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Studia-Materiały-Informacje = Research and Technical Papers of Association for Transportation Engineers in Cracow. Monographs-Proceedings-Bulletin
Data wydania: 1992
Flaga, Kazimierz; Słota, Robert
Problemy termiczne związane z realizacją żelbetowych przęseł monolitycznych - w szczególności płytowych
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowo-Techniczne Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne
Data wydania: 1992
ISSN: 1231-9171
Ciesielski, R.; Gaczek, M.; Kawecki, J.
Observation results of cross-wind response of towers and steel chimneys
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Journal of Wind Engineering & Industrial Aerodynamics
Data wydania: 1992
ISSN: 0167-6105
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Furtak, Kazimierz
Obliczanie zbrojenia przeciwskurczowego na styku monolitycznej płyty pomostu z belkami prefabrykowanymi typu "Płońsk"
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowo-Techniczne Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne
Data wydania: 1992
ISSN: 1231-9171
Bąk, Czesław
Elementy jakości przewozów ładunków tranportem kolejowym
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowo-Techniczne Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Studia-Materiały-Informacje = Research and Technical Papers of Association for Transportation Engineers in Cracow. Monographs-Proceedings-Bulletin
Data wydania: 1992
Bryniarska, Zofia; Bielak, Piotr
Program wymiarowania stacji rozrządowych - WSR
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowo-Techniczne Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Studia-Materiały-Informacje = Research and Technical Papers of Association for Transportation Engineers in Cracow. Monographs-Proceedings-Bulletin
Data wydania: 1992
Kuźnia, Stanisława B.
Ekonometryczne modele analizy szeregów czasowych przewozów
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowo-Techniczne Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Studia-Materiały-Informacje = Research and Technical Papers of Association for Transportation Engineers in Cracow. Monographs-Proceedings-Bulletin
Data wydania: 1992
Kuźnia, Stanisława Barbara; Basiaga, Jolanta
Propozycja bezpośrednich badań marketingowych rynku transportowego
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowo-Techniczne Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Studia-Materiały-Informacje = Research and Technical Papers of Association for Transportation Engineers in Cracow. Monographs-Proceedings-Bulletin
Data wydania: 1992
Rudnicki, Andrzej
Szanse i perspektywy społecznej działalności inżynierów i techników komunikacji : seminarium "Perspektywy ruchu stowarzyszeniowego"
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: rozszerzony abstrakt / skrót referatu
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowo-Techniczne Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Studia-Materiały-Informacje = Research and Technical Papers of Association for Transportation Engineers in Cracow. Monographs-Proceedings-Bulletin
Data wydania: 1992
Flaga, K.
Session 5, Concrete Structures - Tests on Elements and Structures
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Archives of Civil Engineering
Data wydania: 1992
ISSN: 1230-2945
Demkowicz, L.; Karafiat, A.; Oden, J.T.
Solution of elastic scattering problems in linear acoustics using h-p boundary element method
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering
Data wydania: 1992
ISSN: 0045-7825
Cyklis, Jerzy; Czuła, Robert
Przygotowanie danych do symulacji dużych elastycznych systemów produkcyjnych przy użyciu modelu macierzowego
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe. Automatyka / Politechnika Śląska
Data wydania: 1992
ISSN: 0434-0760
Kurowski, Marian; Rudnicki, Andrzej
Zastosowanie makrosymulacji ruchu do analizy efektywności elementów sieci ulic na przykładzie Trasy Zwierzynieckiej w Krakowie
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowo-Techniczne Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Studia-Materiały-Informacje = Research and Technical Papers of Association for Transportation Engineers in Cracow. Monographs-Proceedings-Bulletin
Data wydania: 1992
Maciąg, E.
Theory of Structures : Session 2
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Archives of Civil Engineering
Data wydania: 1992
ISSN: 1230-2945
Cyklis, Jerzy; Pierzchała, Wiesław
Warunki unikania zastojów w macierzowym modelu ESP
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe. Automatyka / Politechnika Śląska
Data wydania: 1992
ISSN: 0434-0760
Starowicz, Wiesław
Wiarygodność komputerowych modeli symulacyjnych elementów procesów technologicznych obiektów kolejowych
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowo-Techniczne Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Studia-Materiały-Informacje = Research and Technical Papers of Association for Transportation Engineers in Cracow. Monographs-Proceedings-Bulletin
Data wydania: 1992

poprzednie
1 ... 142143144145146147148149
następne

© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/