Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (48139)
Inne bazy bibliograficzne (14978)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7735)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

XXXIII Konferencja Naukowa, 1987

typ: opisy bibliograficzne

  

Data wydania 1987
Kolekcja
Konferencje Krynickie - ReferatyElementy tej kolekcji: 195
poprzednie
1234567 ... 10
następne

Chmielewski, Jan Maciej
Kierunki rozwiązań architektoniczno-urbanistycznych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1987
Łempicki, Jerzy
Koreferat do sesji I "Stan i uwarunkowania rozwoju budownictwa mieszkaniowego" /XXXIII Konferencja Krynicka/
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1987
Godycki-Ćwirko, Tadeusz
Koreferat : referatów części problemowej XXXIII Konferencji Krynickiej Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB, sesja I na temat: "Stan i uwarunkowa nia rozwoju budownictwa mieszkaniowego"
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1987
Biliński, Tadeusz
Stan i uwarunkowania rozwoju budownictwa mieszkaniowego
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1987
Paszyński, Aleksander
Program budownictwa alternatywnego
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1987
Kostrzewa, Zdzisław
Ocena rozwiązań systemów budownictwa mieszkaniowego
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1987
Brincken, Władysław
Uwarunkowania ekonomiczne rozwoju budownictwa mieszkaniowego
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1987
Bolkowski, Jerzy; Cieszyński, Kazimierz
Stan potencjału wykonawczego oraz zaplecza produkcyjnego
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1987
Werner, Witold A.
Potencjał wykonawczy budownictwa
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1987
Kierski, Bolesław
Stan bazy materiałowej i potrzeb dla realizacji programu budownictwa mieszkaniowego
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1987
Matuszak, Barbara
Stan bazy materiałowej i potrzeby dla realizacji budownictwa mieszkaniowego
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1987
Płoński, Władysław
Energetyczne uwarunkowania rozwoju budownictwa mieszkaniowego
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1987
Kałkowski, Leszek
Budownictwo mieszkaniowe w świetle przepływów międzygałęziowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1987
Mikoś, Jan
Budynki ekologiczne i ich technologiczne kształtowanie
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1987
Mieszkowski, Zygmunt; Rendchen, Grzegorz
Aktualny stan architektury i urbanistyki mieszkaniowej oraz kierunki jej poprawy
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1987
Gawłowski, Józef Tadeusz
Cele i narzędzia w tworzeniu architektury mieszkaniowej
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1987
Gryszko, Zdzisław
Potrzeby mieszkaniowe i stan ich zaspokojenia
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1987
Janicki, Marek; Zarębski, Włodzimierz
Federacyjny system organizacji przedsiębiorstwa budowlano-montażowego ZJ-85 system; wersja 2
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1987
Sobotka, Anna
Analiza modeli i metod sterowania zapasami w aspekcie przedsiębiorstwa budowlanego
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1987
Orłowski, Zygmunt
Wpływ zmienności asortymentu produkcji na wydajność linii technologicznych w zakładach prefabrykacji
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1987

poprzednie
1234567 ... 10
następne

© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/