Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (48139)
Inne bazy bibliograficzne (14978)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7735)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

XXXIII Konferencja Naukowa, 1987

typ: opisy bibliograficzne

  

Data wydania 1987
Kolekcja
Konferencje Krynickie - ReferatyElementy tej kolekcji: 195
poprzednie
1 ... 5678910

Mirski, Jarosław
Porównanie parametrów geometrycznych i statycznych wybranych dwuwarstwowych kopuł prętowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1987
Lożyński, Krzysztof
Analiza algorytmów wyznaczania przesunięcia osi obojętnej w belkowym elemencie skończonym z naprężeniami walcowniczymi
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1987
Latus, Paweł; Świszczowski, Stefan
Analiza numeryczna silosów o przekroju kołowym o ścianach zbieżnych i rozbieżnych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1987
Kamiński, Mieczysław; Zubrzycki, Marian
Zmniejszenie poziomego naporu zboża podczas opróżniania silosu
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1987
Halwic, Witold; Piliszek, Jacek
Obliczanie i zachowanie się konstrukcji szkieletowo-membranowej
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1987
Borcz, Augustyn; Runkiewicz, Leonard
W sprawie opracowania wytycznych projektowania silosów
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1987
Mironowicz, Władysław; Śniady, Paweł
Drgania własne płyty grubej o losowych parametrach - jako konstrukcji wsporczej pod maszyny
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1987
Mazur-Śniady, Krystyna
Stochastyczne drgania kominów z uwzględnieniem fizycznej losowości konstrukcji
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1987
Maciąg, Edward; Tatara, Tadeusz
Porównanie obliczonych i pomierzonych dynamicznych odpowiedzi budynków murowych podlegających drganiom parasejsmicznym
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1987
Gaczek, Mariusz; Kawecki, Janusz
Trójwymiarowy model obliczania drgań poprzecznych kominów stalowych przy wzbudzeniu wirowym
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1987
Flaga, Andrzej
Wpływ fluktuacji kierunku wiatru na opór aerodynamiczny budowli
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1987
Ciesielski, Roman; Kawecki, Janusz; Pieronek, Mieczysław
Aplikacyjne aspekty projektu nowej normy wpływu drgań na ludzi
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1987
Branicki, Czesław
Identyfikacja modelu dynamicznego pewnej wieży stalowej z dominującymi drganiami wahadłowymi
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1987
Achtel, Paweł; Rozmarynowski, Bogdan
Wpływ sił osiowych w problemach statycznych i dynamicznych rusztów o cienkościennych przekrojach otwartych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1987
Abramek, Wiktor
Analiza dynamiczna chłodni kominowej obciążonej sejsmicznie
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1987

poprzednie
1 ... 5678910

© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/