Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (49536)
Inne bazy bibliograficzne (15033)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (14)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

XXXIII Konferencja Naukowa, 1987

typ: opisy bibliograficzne

  

Data wydania 1987
Kolekcja
Konferencje Krynickie - ReferatyElementy tej kolekcji: 195
poprzednie
12345678910
następne

Paczkowski, Witold M.; Paczkowska, Teresa
Dyskretna optymalizacja geometrii przekryć szedowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1987
Murzewski, Janusz
Stany nadkrytyczne kratowej konstrukcji przestrzennej z imperfekcjami
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1987
Skotny, Jerzy; Mądry, Dawid
Niespodziewane efekty dynamiczne powstające w czasie montażu konstrukcji wysokich
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1987
Malinowski, Czesław
Stan graniczny połączenia na płytki kolczaste przy założeniu idealnie sprężystych właściwości materiałów
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1987
Doliński, Krzysztof; Łubiński, Mieczysław
Koncepcja określenia wytrzymałości obliczeniowej konstrukcji stalowych o dużej skali
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1987
Małyszko, Leszek; Kwiatkowski, Józef
Poziome zginanie wiszącego złącza szyn kolejowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1987
Kozłowski, Aleksander
Doświadczalna weryfikacja nośności i ugięć belki z węzłami podatnymi
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1987
Kosmalski, Sławomir; Pancewicz, Zygmunt; Kleśta, Lech
Ocena wytrzymałości klejonych połączeń zakładkowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1987
Kerste, Jerzy
Badania połączeń drewna jodłowego na pierścienie zębate typu "Bistyp" obciążonych momentem zginającym i siłą poprzeczną
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1987
Włodarczyk, Wojciech; Idzikowski, Jerzy
Wytrzymałości obliczeniowe w projektowaniu konstrukcji stalowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1987
Frasunkiewicz-Puchalska, Janina; Jankowiak, Wiesław
Analiza techniczno-ekonomiczna dwupowłokowych stalowych zbiorników na paliwa płynne
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1987
Ostapiuk, Henryk; Czajkowski, Tomasz
Skręcanie belek dwuteowych z żebrami ukośnymi
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1987
Bródka, Jan; Kordjak, Jacek
Nośność węzłów belek bezprzekątniowych z rur prostokątnych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1987
Szlendak, Jerzy; Ligocki, Ireneusz; Szlendak, JerzyBramski, Czesław
Nośność graniczna spawanych węzłów typu T o prostokątnym rurowym przekroju słupa i dwuteowym rygla
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1987
Weiss, Stanisław; Giżejowski, Marian
Pozasprężysta analiza stateczności kratownic stalowych w ujęciu MES
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1987
Piekarczyk, Marek; Siepak, Jerzy S.
Nośność zginanych stalowych dźwigarów skrzynkowych według wybranych norm i koncepcji
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1987
Niewiadomski, Jerzy; Zamorowski, Jan
Wpływ odkształceń giętych na sztywność osiową prętów
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1987
Weiss, Stanisław; Lendzion-Trojanowska, Zdzisława
Wyboczenie kształtowników giętych w świetle analizy teoretyczno-doświadczalnej wpływu wzmocnienia plastycznego
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1987
Skotny, Jerzy; Kowal, Zbigniew
Krzywe granicznej interakcji prętów mimośrodowo ściskanych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1987
Kowal, Zbigniew; Malec, Maciej
Szacowanie nośności krytycznej belek podsuwnicowych na podstawie pomiaru częstotliwości drgań
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1987

poprzednie
12345678910
następne

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/