Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (47555)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

XXXIII Konferencja Naukowa, 1987

typ: opisy bibliograficzne

  

Data wydania 1987
Kolekcja
Konferencje Krynickie - ReferatyElementy tej kolekcji: 195
poprzednie
1 ... 45678910
następne

Bencheikh, Moh.; Jullien, J.F.; Malczyk, Andrzej; Chauvel, D.
Badania łączników w stalowo-betonowej osłonie reaktora prędkiego
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1987
Wrana, Bogumił; Zięba, Antoni
Obliczenia numeryczne amplitud przemieszczeń drgań gazociągu zagłębionego w gruncie poddanego działaniu obciążeń harmonicznych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1987
Wysokiński, Lech
Uszkodzenia budynków w Warszawie na tle pomiarów odkształceń podłoża
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1987
Pogorzelska, Joanna
Projektowanie posadowienia bezpośredniego budynków mieszkalnych w świetle obserwacji osiadań
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1987
Miedziałowski, Czesław; Chyży, Tadeusz; Kościuk, Leszek
Wpływ nieliniowości fizycznej i podłoża gruntowego na drgania własne ścian budynków
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1987
Kowalewski, Jerzy; Piaskowski, Antoni M.
O wiarygodności prognozowania osiadań budynków według PN-74/B-03020 oraz PN-81/B-03020
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1987
Folga, Alicja; Grycz, Jerzy
O analizie stanu deformacji belek opartych na podłożu sprężystym o zmiennych charakterystykach sztywności
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1987
Dulińska, Joanna; Gumiński, Andrzej
Wpływ współpracy podłoża sprężystego na drgania własne żelbetowych chłodni kominowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1987
Biernatowski, Kazimierz
Wpływ sztywności konstrukcji na niezawodność posadowienia
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1987
Andermann, Feliks; Kempny, Stanisław
Model ustroju z jednostronnymi więzami w zagadnieniu kontaktowym płyty i podłoża
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1987
Sieniawska, Róża; Wysocka, Alina
Niezawodność belki pod działaniem losowych obciążeń zmiennych z uwzględnieniem efektów reologicznych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1987
Rządkowski, Jan
Analiza ilościowa plastycznych mechanizmów zniszczenia sprężysto-plastycznych kratownic hiperstatycznych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1987
Piliszek, Jacek
Wykorzystanie metody elementów skończonych do określania wskaźnika niezawodności β
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1987
Mikulski, Tomasz; Szymczak, Czesław
Wpływ nieliniowości fizycznej na siłę krytyczną i zachowanie pokrytyczne ściskanego pręta
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1987
Glabisz, Wojciech
Stateczność pręta pod dwuparametrowym obciążeniem niepotencjalnym
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1987
Duda, Grzegorz; Hermanowicz, Ewa
Optymalizacja dwuwarstwowej prętowej struktury walcowej
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1987
Badower, Aleksander
Subiektywna analiza poziomu bezpieczeństwa konstrukcji
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1987
Świszczowski, Stefan; Bendo, Marek
Modele obliczeniowe stosowane w analizie ramo-kratownic przestrzennych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1987
Rybiański, Marek
Obciążenia den zbiorników na materiały sypkie opróżnianych centrycznie i niecentrycznie
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1987
Rębielak, Janusz
Struktura quasiprzestrzenna
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1987

poprzednie
1 ... 45678910
następne

© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/