Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (49823)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

XXXIII Konferencja Naukowa, 1987

typ: opisy bibliograficzne

  

Data wydania 1987
Kolekcja
Konferencje Krynickie - ReferatyElementy tej kolekcji: 195
poprzednie
12345678910
następne

Fiertak, Maria; Broniewski, Tadeusz
Przyczepność betonów żywicznych do stali zbrojeniowej w elementach żelbetowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1987
Zamorowski, Wiesław
Badania odkształceń doraźnych betonu rozciąganego osiowo
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1987
Woliński, Szczepan
Badania degradacji sztywności betonu w próbie kontrolowanego rozciągania cyklicznego
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1987
Nowakowski, Bolesław; Kozaczewski, Joachim
Zależność "naprężenie-odksztalcenie" betonów zaolejonych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1987
Suska, Maria; Błociszewska, Grażyna; Wierzba, Jadwiga; Stebnicka-Kalicka, Irena
Standardowa metodyka badań i kryteria oceny efektywności techniczno-ekonomicznej stosowania domieszek do betonu
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1987
Kurzawa, Janusz; Kiernożycki, Włodzimierz; Kaszyńska, Maria
Wyniki badań ciepła twardnienia krajowych cementów portlandzkich
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1987
Flaga, Kazimierz; Kuśnierz, Andrzej
Obróbka termiczna betonu w polu mikrofalowym
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1987
Frąckiewicz, Ryszard; Wala, Danuta
Parametry mechaniki pękania zapraw cementowych zbrojonych włóknem rozproszonym
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1987
Bodnar, Maria; Fiertak, Maria
Uszczelnianie żelbetowych zbiorników na ciecze przez kolmatacje z roztworów
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1987
Kejn, Edmund; Stus, Ryszard; Dominas, Stanisław
Beton modyfikowany włóknem polipropylenowym
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1987
Petrov, Aleksandr S.
Primienienie matematičeskogo modelirovanija k issledovaniju fizičeskich zakonomernostej processa vibroformovanija betonnych smiesej
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1987
Rusin, Zbigniew
Ocena nowych wskaźników przydatności kruszywa do betonów mrozoodpornych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1987
Rudziński, Lech; Bazański, Paweł
Właściwości reologiczne zaczynów z cementem bezskurczowym
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1987
Robakowski, Marian
Cementowe zaczyny iniekcyjne z dodatkami
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1987
Piasta, Zdzisław; Hebda, Lesław; Piasta, ZdzisławJerzy
Optymalizacja składu betonów wodoszczelnych z kruszywem dolomitowym
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1987
Sawicz, Zbigniew; Owsiak, Zdzisława
Wybrane właściwości betonów ekspensywnych i bezskurczowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1987
Grzeszczyk, Stefania; Kucharska, Leokadia
Właściwości reologiczne zaczynów cementowych a reaktywność cementu
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1987
Bogucka, Janina
Wpływ wilgotności betonu keramzytowego na sprężyste i plastyczne odkształcenia doraźne
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1987
Bielawski, Czesław
Wpływ uziarnienia kruszywa na granice wytrzymałości i plastyczności mikrobetonu w trójosiowym stanie naprężenia
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1987
Sośnierz-Ogrodzińska, Anna; Pancewicz, Zygmunt
Wpływ kolejności wykonania spoin i zgrzein na nośność połączeń kombinowanych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1987

poprzednie
12345678910
następne

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/