Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (47525)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

XXXIII Konferencja Naukowa, 1987

typ: opisy bibliograficzne

  

Data wydania 1987
Kolekcja
Konferencje Krynickie - ReferatyElementy tej kolekcji: 195
poprzednie
1 ... 345678910
następne

Winnicki, Andrzej; Cichoń, Czesław; Waszczyszyn, Zenon
Numeryczna analiza żelbetowych konstrukcji prętowych za pomocą MES
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1987
Sulimowski, Zdzisław; Sitko, Andrzej
Analiza debiutujących ustrojów żelbetowych w płaskim stanie naprężenia za pomocą programu MESBET-2
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1987
Mucha, Jarosław
Sztywność płyt żelbetowych poddanych działaniu obciążeń doraźnie zmiennych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1987
Chyży, Tadeusz; Kościuk, Leszek; Miedziałowski, Czesław
Zastosowanie wybranych opisów sztywności żelbetowych elementów zginanych do obliczeń dynamicznych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1987
Wesołowski, Marek; Korzeniowski, Piotr; Szuchnicki, Wiesław
Rozszerzony wykres interakcyjny mimośrodowo ściskanego przekroju żelbetowego
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1987
Kamińska, Maria E.; Czkwianianc, Artem
Ogólna metoda analizy elementu zginanego - założenia i ich konsekwencje
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1987
Mucha, Jarosław; Goszczyński, Stefan
Analiza płyty dwupolowej pod obciążeniem narastającym
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1987
Goszczyńska, Barbara; Goszczyński, Stefan; Mucha, Jarosław
Analiza pracy belek dwuprzęsłowych pod działaniem doraźnych obciążeń zmiennych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1987
Glenszczyk, Marianna; Starosolski, Włodzimierz
Wpływ założeń upraszczających w obliczeniach prefabrykowanych ustrojów o podatnych złączach
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1987
Czkwianianc, Artem; Kamińska, Maria; Kozicki, Jan
Doświadczalna i teoretyczna analiza odkształcenia i nośności przekroju mimośrodowo ściskanego
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1987
Borjaniec, Waldemar
Wpływ wymuszonych naprężeń skurczowych na moment rysujący elementów z betonów lekkich
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1987
Kaláb, Radomil
Výzkum mechaniky přetváření a porušování kroucených železobetonových prvků
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1987
Zybura, Adam
Wpływ naprężania na intensywność korozji zbrojenia
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1987
Ulańska, Danuta; Romanowska, Anna
Wytrzymałość na przecinanie betonu zbrojonego
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1987
Styś, Dariusz
Zastosowanie mechaniki pękania do opisu procesu zniszczenia elementów betonowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1987
Ratajczak, Grzegorz
Szacowanie dozwolonego pola wytężenia betonu w konstrukcjach mostów
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1987
Kamiński, Krzysztof; Knauff, Michał
Warunki stabilności osiowego rozciągania betonu ze strefą mikrozarysowania
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1987
Godycki-Ćwirko, Tadeusz; Pawlica, Jerzy
Wytrzymałość dwukierunkowego ściskania betonu B15 i B25
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1987
Dyduch, Krzysztof; Stankiewicz, Paweł
Wpływ obciążeń zmiennych na przyczepność beton-stal w elementach żelbetowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1987
Błaszczyński, Tomasz; Nowakowski, Bolesław
Wpływ oleju mineralnego na przyczepność naturalną stali zbrojeniowej do betonu
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1987

poprzednie
1 ... 345678910
następne

© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/