Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (47546)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

XXXIII Konferencja Naukowa, 1987

typ: opisy bibliograficzne

  

Data wydania 1987
Kolekcja
Konferencje Krynickie - ReferatyElementy tej kolekcji: 195
poprzednie
2345678910
następne

Gosowski, Bronisław
Analiza wyboczenia przestrzennego osiowo obciążonych dwuteowych słupów stalowych stężonych w płaszczyźnie mniejszej sztywności
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1987
Giżejowski, Marian
Zunifikowane podejście do wyboczenia prętów konstrukcji aluminiowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1987
Gergovich, Kazimierz
Analiza sztywności skrętnej dźwigarów stalowych ożebrowanych poprzecznie
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1987
Cabaj, Józef; Kania, Józef
Propozycje optymalizacji konstrukcji wzmocnienia prętów ściskanych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1987
Biegus, Antoni
Ścieżki równowagi granicznej ściskanych prętów cienkościennych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1987
Karczewski, Jan; Barszcz, Anna
Badania doświadczalne spreżysto-plastycznych prętów obciążonych osiowo
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1987
Osuský, Stanislav; Chandoga, Milan
Kontrolný výpočet zaveseného mosta v Tábore
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1987
Wlazło, Ryszard
Sztywność dynamiczna belek żelbetowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1987
Kozicki, Jan; Urban, Tadeusz
Ugięcia stropu monolitycznej konstrukcji płytowo-słupowej w fazie realizacji obiektu
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1987
Pająk, Zbigniew; Starosolski, Włodzimierz
Badania żelbetowych kielichowych połączeń słupów
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1987
Kowalski, Andrzej; Łapko, Andrzej
Wpływ sposobu opróżniania na stan naprężeń w ścianach żelbetowych komór silosów na zboże
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1987
Trochanowski, Aleksander; Mnich, Maciej; Kozłowski, Jerzy
Wybrane problemy projektowania żelbetowych silosów na materiały sypkie
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1987
Jonaitis, Bronius
Badania nośności płaskich złączy poziomych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1987
Diab, Ahmed Mohamed; .Godycki-Ćwirko, Tadeusz
Stan granicznej nośności ścinania belek żelbetowych i częściowo sprężonych zbrojonych strzemionami
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1987
Andreasik, Mieczysław; Flaga, Kazimierz
Naprężenia termiczno-skurczowe w masywnych elementach betonowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1987
Eibl, Josef; Borcz, Augustyn
Doświadczalny napór materiałów sypkich w silosach
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1987
Drąg, Krzysztof; Czakańska, Hanna
O odkształceniach półek złożonych z prefabrykowanych płyt w zespolonym elemencie o przekroju teowym
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1987
Ajdukiewicz, Andrzej
Badania strunobetonowego elementu rozpory wielkowymiarowego szkieletu w schematach montażowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1987
Qin, Lu
Practical calculation of circular RC slabs with consideration of membrane forces
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1987
Dajun, Ding
Shear strength of reinforced concrete members
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1987

poprzednie
2345678910
następne

© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/