Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

XLIX Konferencja Naukowa, 2003

typ: opisy bibliograficzne

  

Data wydania 2003
Kolekcja
Konferencje Krynickie - ReferatyElementy tej kolekcji: 125
poprzednie
1234567
następne

Kowal, Zbigniew
Wpływ sił poprzecznych na nośność krytyczną i pełzanie lepko-sprężystych prętów ściskanych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2003
Glinicka, Aniela
Symulacja numeryczna badania eksperymentalnego cienkościennej belki stalowej z rdzeniem
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2003
Zombroń, Marek; Mironowicz, Władysław
Wybrane problemy nieliniowych drgań blokowych fundamentów pod maszyny
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2003
Gajewski, Marcin; Jemioło, Stanisław; Ajdukiewicz, Cezary; El-Humidi, Ahmad
Badania doświadczalne i symulacja numeryczna testu twardości Brinella
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2003
Krupiński, Jacek; Ciesielski, Roman
Przypadki diagnostyczne wpływów drgań drogowych na zwykłe stare budynki
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2003
Cichoń, Czesław; Januszek, Jarosław
Zastosowanie MES do obliczania ścieżek stanów równowagi płaskich ram stalowych z węzłami podatnymi na obrót i translację
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2003
Bryja, Danuta
Numeryczna analiza tłumienia drgań wieloprzęsłowych mostów wiszących
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2003
Podgórski, Jerzy; Błazik-Borowa, Ewa
Przykład zastosowania metod CFD do wyznaczania współczynników aerodynamicznych pylonów mostowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2003
Jędraszak, Bronisław; Baran, Wiesław
Przemieszczenia powłoki hiperboloidalnej
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2003
Rooze, Jan
Efektywna izolacja cieplna - potencjalne możliwości w realizacji priorytetowych celów Unii
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2003
Wyszyńska, Elżbieta; Truchan, Kazimierz; Olifierowicz, Jerzy
Styrozol - nowy materiał do izolacji wodochronnych uzyskiwany drogą recyklingu odpadów polistyrenowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2003
Teixeira, José M. Cardoso
The construction industry in Portugal in the last twelve years (1990-2002) - a brief analysis
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2003
Michalak, Hanna; Szulborski, Kazimierz
Uwarunkowania realizacji budynków z kilkukondygnacyjną częścią podziemną w strefach zabudowy zwartej
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2003
Sadowski, Jerzy; Szudrowicz, Barbara
Kształtowanie warunków akustycznych w budynkach użyteczności publicznej
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2003
Skibniewski, Mirosław
Automation technology for modern construction projects
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2003
Kłosiński, Bolesław; Grzegorzewicz, Krzysztof; Siemińska-Lewandowska, Anna
Problemy budowy głębokich podziemi budynków użyteczności publicznej
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2003
Terlikowski, Wojciech; Sieczkowski, Józef
Współzależność konstrukcji, formy i funkcji w budynkach wysokich i wysokościowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2003
Ignatowski, Piotr; Runkiewicz, Leonard
Realizacja żelbetowych konstrukcji nowoczesnych budynków użyteczności publicznej
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2003
Noakowski, Piotr
Wymiarowanie pomostów w budynkach parkingowych. Analiza konstrukcji z podciągami o dużej strzałce ugięcia
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2003
Kuryłowicz, Stefan
Przekaz i środki kształtowania wyrazu architektonicznego w budynkach użyteczności publicznej, ze szczególnym uwzględnieniem budynków biurowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2003

poprzednie
1234567
następne

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/