Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

XLIX Konferencja Naukowa, 2003

typ: opisy bibliograficzne

  

Data wydania 2003
Kolekcja
Konferencje Krynickie - ReferatyElementy tej kolekcji: 125
poprzednie
1234567
następne

Wróbel, Krystyna
Ocena niezawodności belek żelbetowych ścinanych zbrojonych strzemionami pionowymi i ukośnymi
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2003
Woliński, Szczepan
Niezawodność elementów żelbetowych projektowanych metodą S-T
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2003
Sitnicki, Marek; Urban, Tadeusz
Badania eksperymentalne żelbetowych złączy płyta-słup wzmocnionych zbrojeniem poprzecznym typu "BAUMA"
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2003
Kaźmierczak, Szymon; Seruga, Andrzej
Wpływ otworu w powłoce walcowej zbiornika na stan odkształceń i naprężeń podczas sprężania
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2003
Styś, Dariusz; Pędziwiatr, Janusz
Wybrane zagadnienia przyczepności stali do betonu na przykładzie belek zginanych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2003
Pawlica, Jerzy; Nowakowski, Andrzej B.
Badania poligonowe częściowo sprężonego stropu gęstożebrowego pod obciążeniem długotrwałym
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2003
Klempka, Krzysztof; Knauff, Michał
Nieliniowe pełzanie w obliczeniach elementów żelbetowych według polskich norm
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2003
Waśniewski, Tomasz; Kotynia, Renata; Sowa, Łukasz; Kamińska, Maria E.
Efektywność wzmacniania belek żelbetowych na ścinanie materiałami kompozytowymi CFRP
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2003
Seręga, Szymon; Janowski, Zbigniew
Analiza przyczyn zarysowania istniejącej ściany żelbetowej o wymiarach 92.5 m x 11.0 m
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2003
Wesołowski, Marek; Godycki-Ćwirko, Tadeusz
O minimalnym zbrojeniu poprzecznym elementów żelbetowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2003
Ścigałło, Jacek; Garstecki, Andrzej
Rożne aspekty projektowania żelbetowych belek i płyt ciągłych z uwzględnieniem plastycznej redystrybucji momentów
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2003
Borucka-Lipska, Jolanta
Oddziaływania pośrednie masywnych elementów betonowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2003
Krzywoń, Rafał; Hulimka, Jacek; Górski, Marcin; Ajdukiewicz, Andrzej
Badania węzłów szkieletu żelbetowego ze stalowymi wspornikami
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2003
Porembski, Grzegorz; Lipski, Zbigniew; Kliszczewicz, Alina; Ajdukiewicz, Andrzej
Badania i analiza budynków wielkopłytowych poddanych wpływom wstrząsów górniczych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2003
Wichtowski, Bernard
Wytrzymałość zmęczeniowa normatywna spoin czołowych badanych laboratoryjnie
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2003
Weydmann, Grzegorz; Mikulski, Tomasz; Ziółko, Jerzy
Analiza statyczna walcowego pionowego zbiornika dwupłaszczowego posadowionego na fundamencie gruntowym
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2003
Giżejowski, Marian; Uziak, Jacek
Porównanie metod wymiarowania słupów złożonych dwugałęziowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2003
Urbańska-Galewska, Elżbieta
Analiza i synteza tolerancji wymiarowych konstrukcji ramowej
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2003
Łakota, Władysław; Tomaka, Wojciech
Trwałość stalowych konstrukcji mostowych szacowana z charakterystyk probabilistycznych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2003
Nizhnik, O. V.; Yakhin, S. V.; Storozhenko, L. I.
Experimental research of bendable framings made from steel double-T with lateral cavity filled with concrete
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2003

poprzednie
1234567
następne

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/