Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (49477)
Inne bazy bibliograficzne (15031)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (12)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

XLIX Konferencja Naukowa, 2003

typ: opisy bibliograficzne

  

Data wydania 2003
Kolekcja
Konferencje Krynickie - ReferatyElementy tej kolekcji: 125
poprzednie
1234567
następne

Sztarbała, Grzegorz; Głąbski, Piotr
Wykorzystanie metod CFD do projektowania wentylacji pożarowej garaży podziemnych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2003
Marciniak, Andrzej
Szybkość zwęglania drewna w zależności od krzywej wzrostu temperatury
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2003
Kowalski, Robert
Wytrzymałość betonu w warunkach działania wysokich temperatur i po oziębieniu
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2003
Kolbrecki, Andrzej; Konecki, Marek
Określenie możliwego czasu ewakuacji ludzi z pomieszczeń z uwagi na krytyczne parametry pożaru
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2003
Fangrat, Jadwiga
Badania i ocena rozwoju pożaru w pomieszczeniu
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2003
Dzień, Grzegorz
Promieniowanie cieplne przez przegrody szklane
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2003
Zapotoczna-Sytek, Genowefa; Górska, Bogumiła
Wpływ uwodnionych krzemianów wapnia na podstawowe właściwości techniczne autoklawizowanego betonu komórkowego
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2003
Załocha, Dariusz
Zastosowanie płaskiego skanera o wysokiej rozdzielczości do oceny struktury betonu napowietrzonego
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2003
Spůra, Dušan; Vodička, Jan
Steel fiber reinforced concrete and its structure
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2003
Owsiak, Zdzisława; Garbacik, Albin; Peukert, Stanisław
Wybrane aspekty metod badania i oceny reakcji alkaliów z krzemionkowym kruszywem w betonie
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2003
Mróz, Radosław; Małolepszy, Jan
Wpływ zawartości C3A i CaCO3 w cemencie na powstawanie taumazytu
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2003
Kruszka, Leopold
Dynamiczne badania wytrzymałościowe budowlanych stali konstrukcyjnych w podwyższonych temperaturach
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2003
Jóźwiak-Niedźwiedzka, Daria
Odporność na powierzchniowe łuszczenie betonów wysokowartościowych i betonów zwykłych z dodatkiem nasączonego kruszywa lekkiego
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2003
Zybura, Adam; Jaśniok, Mariusz
Zmiany właściwości betonu otulenia pod wpływem procesu realkalizacji
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2003
Siewczyńska, Monika; Jasiczak, Józef
Wpływ stopnia oczyszczenia powierzchni betonu na przyczepność powłok ochronnych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2003
Jarszewski, Piotr; Faleńska, Małgorzata
Recykling mieszanki betonowej
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2003
Zieliński, Marek; Sobczak, Maciej; Kasperkiewicz, Janusz; Glinicki, Michał A.
Badanie mikrotwardości betonu za pomocą wgłębnika Vickersa
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2003
Garbacik, Albin; Chłądzyński, Sławomir
Właściwości betonu z cementów zalecanych do stosowania w drogownictwie
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2003
Ulańska, Danuta; Pawlica, Jerzy; Czkwianianc, Artem
Badanie skurczu betonów samozagęszczalnych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2003
Kasperkiewicz, Janusz; Alterman, Dariusz
Identyfikacja mrozoodporności betonu metodami uczenia maszynowego
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2003

poprzednie
1234567
następne

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/