Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (49550)
Inne bazy bibliograficzne (15033)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (14)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

XLIX Konferencja Naukowa, 2003

typ: opisy bibliograficzne

  

Data wydania 2003
Kolekcja
Konferencje Krynickie - ReferatyElementy tej kolekcji: 125
poprzednie
1234567
następne

Reichhart, Adam
Powłoki prostoliniowe z arkuszy blach fałdowych o zmiennej postaci geometrycznej
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2003
Murzewski, Janusz
Wpływ zwisu odciągów na zachowanie masztu
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2003
Kuchta, Krzysztof; Mendera, Zbigniew
Analiza zachowania się stalowych belek z falistym środnikiem w świetle badań
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2003
Szumigała, Maciej; Nguyen, Vinh An; Łodygowski, Tomasz; Kurzawa, Zdzisław
Numeryczna i doświadczalna weryfikacja półsztywnego węzła ramy stalowej
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2003
Kozłowski, Aleksander; Wojnar, Andrzej
Analiza zasięgu strefy docisku w połączeniach kołnierzowych rur kolistych dużych średnic
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2003
Pisarek, Zdzisław; Kozłowski, Aleksander
Modyfikacja modułu węzła podatnego pracującego w płaszczyźnie mniejszej sztywności słupa
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2003
Kiełbasa, Zbigniew
Moduły sprężystości skręconego arkusza blachy fałdowej
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2003
Król, Paweł; Wierzbicki, Stanisław; Karczewski, Jan A.
Badania doświadczalne sprężonych połączeń nakładkowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2003
Pałkowski, Szymon; Kołodziej, Jarosław; Jankowska-Sandberg, Joanna
Badania doświadczalne zwichrzenia sprężystego kratownic stalowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2003
Rzeszut, Katarzyna; Kąkol, Witold; Garstecki, Andrzej
Analiza sił w łącznikach w zagadnieniach stateczności pręta dwugałęziowego typu "Σ" z uwzględnieniem imperfekcji
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2003
Czepiżak, Dariusz; Biegus, Antoni
Analiza parametryczna wytężenia wzmocnionych wieloprzęsłowych blach fałdowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2003
Zielichowski-Haber, Wojciech
Probabilistyczna analiza belki mostowej obciążonej losowym strumieniem sił w ujęciu stochastycznej metody elementów skończonych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2003
Witkowski, Wojciech; Wilde, Krzysztof
Modelowanie drgań kabli wywołanych działaniem wiatru i deszczu
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2003
Jankowski, Robert; Kujawa, Marcin; Szymczak, Czesław
Stan przedawaryjny wolnostojącego komina stalowego
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2003
Wilde, Krzysztof; Rucka, Magdalena
Flatter jednoprzęsłowej wiszącej kładki dla pieszych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2003
Pawlak-Laskowska, Urszula; Pawlak, Marcin; Rakowski, Gustaw
Nowy sposób uwzględniania geometrii i odkształceń węzła w ramach krępych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2003
Podwórna, Monika
Wyznaczenie modelu projektowego do symulacji drgań belkowych mostów stalowych obciążonych pociągami ruchomymi
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2003
Nakamura, Hideaki; Kruszka, Leopold; Miyamoto, Ayaho
Optymalizacja problemu projektowania zbrojonej płyty betonowej obciążonej uderzeniowo
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2003
Liszka, Tomasz
Zastosowanie twierdzenia Gerszgorina do oszacowania wartości własnych wielowymiarowych układów dynamicznych o parametrach przedziałowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2003
Waszczyszyn, Zenon; Kuźniar, Krystyna; Maciąg, Edward
Zastosowanie SSN do analizy przekazywania się na budynki drgań wzbudzanych wstrząsami górniczymi
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2003

poprzednie
1234567
następne

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/