Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

XLIX Konferencja Naukowa, 2003

typ: opisy bibliograficzne

  

Data wydania 2003
Kolekcja
Konferencje Krynickie - ReferatyElementy tej kolekcji: 125
poprzednie
1234567
następne

Dembicki, Eugeniusz; Horodecki, Grzegorz A.; Bolt, Adam F.
Przemieszczenia ścian szczelinowych stanowiących obudowy wykopów głębokich
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2003
Posłajko, Mariusz; Gaszyński, Jan
Ocena wpływu zabezpieczonego wykopu na przemieszczenia budynków sąsiednich
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2003
Gwóźdź, Monika; Gaszyński, Jan
Modelowanie uwarstwionego podłoża gruntowego z uwzględnieniem wpływu współpracy kolumn kamiennych i geosyntetyków
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2003
Superczyńska, Małgorzata; Bukowski, Mirosław
Zmienność parametrów wytrzymałościowych iłów plioceńskich Warszawy w nawiązaniu do genezy zaburzeń glacitektonicznych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2003
Janowski, Zbigniew; Kawecki, Janusz; Abratański, Antoni
Zastosowanie tensometrii elektrooporowej w ocenie nośności pala dużej średnicy
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2003
Majewski, Stanisław; Szojda, Leszek
Analiza numeryczna sił wewnętrznych w budynku murowanym pod wpływem deformacji terenu
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2003
Waszczyszyn, Zenon; Sych, Piotr
Neuronowa identyfikacja wytrzymałości zaprawy w spoinie muru
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2003
Kolář, Karel; Kolísko, Jiří; Bouška, Petr; Klečka, Tomáš
Maintenance of building constructions touched by floods
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2003
Piekarczyk, Adam; Jasiński, Radosław
Próba opisu zjawiska ścinania w kierunku równoległym i prostopadłym do spoin wspornych niezbrojnych murów ceglanych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2003
Bzymek, Zbigniew M.
Rozwiązywanie problemów projektowania koncepcyjnego za pomocą metody BTIPS - przewidywanie
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2003
Pume, Dimitrij; Klečka, Tomáš; Bouška, Petr
Experimental investigation of load bearing capacity of wet masonry
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2003
Zdanowicz, Marcin
Analiza strat ciepła w pomieszczeniach częściowo lub całkowicie zagłębionych w gruncie
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2003
Gawin, Dariusz; Witek, Arkadiusz
Wpływ włókien polipropylenowych na przebieg zjawisk cieplno-wilgotnościowych w betonie w wysokiej temperaturze
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2003
Künzel, Hartwig M.; Gawin, Dariusz; Witczak, Konrad
Wpływ zacinającego deszczu na stan wilgotnościowy przegród budowlanych w Polsce
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2003
Jabłoński, Marek; Lebiedowska, Barbara; Wawrzyniak, Piotr
Klimat akustyczny wokół lotniska Łódź - Lublinek
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2003
Niemas, Marek; Szudrowicz, Barbara
Boczne przenoszenie dźwięku przez ściany zewnętrzne z betonu komórkowego
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2003
Klemm, Piotr; Heim, Dariusz; Szczepańska, Eliza
Analiza oświetlenia wewnętrznego dla wybranych rozwiązań materiałowych i konstrukcyjnych przezroczystych przegród zewnętrznych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2003
Łakota, Władysław; Janas, Lucjan
Rozwiązania modernizacyjne dla ograniczenia hałasu w otoczeniu mostu stalowego
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2003
Garbalińska, Halina
Ocena skali oddziaływania temperatury na współczynniki kapilarnego wchłaniania wody czterech wybranych materiałów
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2003
Łukomski, Marek; Woźniak, Grzegorz
Zasady projektowania ścian szkieletowych z obudową GKF z uwagi na odporność ogniową
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2003

poprzednie
1234567
następne

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/