Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (48111)
Inne bazy bibliograficzne (14978)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7735)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

XXIV Konferencja Naukowa, 1978

typ: opisy bibliograficzne

  

Data wydania 1978
Kolekcja
Konferencje Krynickie - ReferatyElementy tej kolekcji: 143
poprzednie
1234567
następne

Pogorzelski, Jerzy
Wymagania techniczno-użytkowe dla lekkich ścian osłonowych w budownictwie ogólnym
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1978
Nowak, Zbigniew
Lekkie ściany zewnętrzne i wewnętrzne
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1978
Tarczewski, Antoni
Zasady oceny społeczno-ekonomicznej efektywności rozwiązań budownictwa jednorodzinnego
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1978
Korecki, Włodzimierz
Organizacja procesu realizacji budownictwa jednorodzinnego
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1978
Śliwowski, Andrzej; Piskorski, Zbigniew; Wadecki, Edward
Rozwiązania materiałowo-konstrukcyjne budownictwa jednorodzinnego
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1978
Walewski, Mieczysław
Uwagi na temat modelu techniczno-organizacyjnego rozwoju budownictwa jednorodzinnego
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1978
Wojciechowski, Janusz
Mechanizacja i technologia procesów realizacji budynków i zespołów mieszkaniowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1978
Konieczny, Witold
Przemysłowe wytwarzanie wielkowymiarowych elementów prefabrykowanych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1978
Sadowski, Zygmunt
Doskonalenie technologii budownictwa ogólnego
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1978
Pawłowski, Zbigniew
Konstrukcje szkieletowe w budownictwie użyteczności publicznej
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1978
Zieleniewski, Stanisław
Analiza porównawcza technik i technologii budownictwa wielorodzinnego
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1978
Piechotek, Maria; Piechotek, Kazimierz
Założenia techniczne zintegrowanego przemysłu budowlanego
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1978
Anuszewski, Janusz; Kostrzewa, Zdzisław
Realizacja Programu Rządowego PR-5
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1978
Hajduk, Henryk
Ekonomiczno-organizacyjne uwarunkowania realizacji programu budownictwa ogółnego
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1978
Malowaniec, Jerzy; Wierzbicki, Stanisław
Uwarunkowania materiałowe rozwoju budownictwa mieszkaniowego
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1978
Kuminek, Edward
Uwarunkowania społeczno-ekonomiczne i przestrzenne rozwoju budownictwa mieszkaniowego
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1978
Walkus, Bernard Ryszard; Januszkiewicz, Andrzej; Jeruzal, Jan
Właściwości osiowo rozciąganego drutobetonu
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1978
Stefański, Andrzej; Żywica, Roman
Koszty wykonania budynków OWT przy skoncentrowanej realizacji przestrzennej
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1978
Rataj, Janusz
Nowe materiały i technologie hydroizolacji
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1978
Próchniak, Wiesław; Kociołek, Kazimierz
Wpływ domieszki dyspersji wodnej polioctanu winylu na porowatość betonu
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1978

poprzednie
1234567
następne

© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/