Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (48111)
Inne bazy bibliograficzne (14978)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7735)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

XXIV Konferencja Naukowa, 1978

typ: opisy bibliograficzne

  

Data wydania 1978
Kolekcja
Konferencje Krynickie - ReferatyElementy tej kolekcji: 143
poprzednie
12345678
następne

Czapliński, Kazimierz; Górski, Antoni; Marcinkowska, Ewa
Próba oceny efektów specjalizacji wytwórni prefabrykatów
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1978
Bukowski, Andrzej; Piotrowska, Krystyna
Bitumiczno - polimerowy materiał hydroizolacyjny w oparciu o proszkowy odpad polipropylenu izotaktycznego
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1978
Broniewski, Tadeusz; Jurkiewicz, Tadeusz; Śliwiński, Jacek
Efekty impregnacji betonów cementowych metakrylanem metylu
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1978
Błochowiak, Zbigniew; Zajączkowski, Leszek
Koncepcja modelu prognozowania potrzeb w zakresie sprzętu ciężkiego w budownictwie
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1978
Buryta, Jerzy; Tota, Ryszard
Organizacja robót montażowych przez przedsiębiorstwo według kryterium minimalnego czasu
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1978
Banyś, Kazimierz; Cichoracki, Jerzy
Wpływ konstrukcji wykonania i eksploatacji form na dokładność geometryczną prefabrykantów betonowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1978
Ziółko, Jerzy
Naprawa pękniętej spoiny zamknięcia wodnego dzwonu w eksploatowanym zbiorniku gazu
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1978
Weseli, Jerzy; Radziecki, Andrzej; Soja, Zofia
Badania nad rozkładem sił wewnętrznych w konstrukcji wiaduktu przy użyciu metody elementów skończonych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1978
Weiss, Stanisław; Krzywolak, Edward
Galerie powłokowe z blach fałdowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1978
Sowa, Alfred; Domański, Tomasz
Oszacowanie parametrów rozkładu cech wytrzymałościowych polskich stali konstrukcyjnych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1978
Skoplak, Zbigniew
Wpływy poziome i skrętne w mostach kolejowych w ujęciu dynamicznym
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1978
Siepak, Jerzy S.
Stateczność miejscowa elementów pełnościennych przy ścinaniu dla dowolnego stopnia utwierdzenia brzegów
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1978
Pancewicz, Zygmunt; Kleśta, Lech
Badania współczynników sprężystości podłużnej i poprzecznej skleiny
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1978
Mendera, Zbigniew
Obliczanie połączeń na śruby sprężające metodą stanów granicznych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1978
Łubiński, Mieczysław; Giżejowski, Marian
Problemy bezpieczeństwa belek ciągłych projektowanych z uwzględnieniem zwichrzenia
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1978
Kurzawa, Zdzisław; Mazij, Krzysztof
Analiza przebiegu zależności σ kr - λ dla stalowych prętów ściskanych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1978
Kowalski, Andrzej; Włodarczyk, Wojciech
Badania wymiarów przekroju poprzecznego niektórych kształtowników walcowanych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1978
Kordecki, Zbigniew; Pytel, Ewa
Wpływ niedokładnosci kształtu pobocznicy zbiornika walcowego na wielkość sił wewnętrznych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1978
Karczewski, Jan; Kozłowska, Anna Maria
Automatyzacja wymiarowania stalowych kratownic przestrzennych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1978
Jankowiak, Wiesław; Kurzawa, Zdzisław; Mazij, Krzysztof
Badania naprężeń walcowniczych w profilach dwuteowych grupy PE
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1978

poprzednie
12345678
następne

© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/