Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50018)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

XXIV Konferencja Naukowa, 1978

typ: opisy bibliograficzne

  

Data wydania 1978
Kolekcja
Konferencje Krynickie - ReferatyElementy tej kolekcji: 143
poprzednie
12345678
następne

Hryniewiecka, Wanda
O pewnym sposobie łączenia szyny dźwigowej z wolnopodpartą belką podsuwnicową
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1978
Giżejowski, Marian; Karczewski, Jan
Krzywa interakcji w analizie pręta obciążonego osiowo
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1978
Biegus, Antoni; Dudziak-Owca, Anna; Kowal, Zbigniew; Seidel, Wojciech
Badania doświadczalne losowych sił wewnętrznych w czterospadowej strukturze przestrzennej z prętami kalenicowymi
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1978
Bandyszewski, Wiesław; Sawczuk, Antoni
Metoda oceny ugięć belek i ram w stanie granicznym nośności
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1978
Wołowicki, Witold
O szacowaniu naprężeń i nośności przekroju zarysowanego od obciążeń długotrwałych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1978
Węgrzyn, Mieczysław
Badanie żelbetowych słupów pod urządzenia wewnętrzne chłodni
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1978
Urban, Tadeusz; Godycki-Ćwirko, Tadeusz
Wpływ geometrii modeli na nośność monlitycznych złącz płyta-słup
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1978
Szechiński, Mariusz
Analiza stanu naprężeń i odkształceń w II fazie pracy żelbetowej belki zginanej
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1978
Stupnicki, Wiesław
Możliwości zwiększania udźwigu suwnic pracujących na estakadach o żelbetowej konstrukcji monolitycznej
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1978
Starosolski, Włodzimierz; Badura, Józef
Wpływ zbrojenia na nośność przy krawędziowych dociskach liniowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1978
Rybak, Mieczysław; Skawiński, Marian
Wyniki badań elementów sprężonych z betonu łupkoporytowego przy obciążeniach długotrwałych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1978
Rybak, Mieczysław; Cieśla, Juliusz; Pyrzakowski, Adam; Wrzesiński, Andrzej; Filipiuk, Stefan
Analiza skutków nierównomiernych osiadań kablobetonowego mostu trójprzęsłowego
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1978
Ruppert, Jerzy; Libura, Maria
Wpływ nasycenia strefy przypodporowej zbrojeniem siatkowym, na wielkość rozwarcia rys ukośnych w żelbetowej belce zginanej
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1978
Piwowarski, Krzysztof; Kaczmarczyk, Stanisław
Zastosowanie metody pokryć optycznie czynnych do badania rozkładu naprężeń w strefie przypodporowej belek żelbetowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1978
Mianowski, Krzysztof; Sikora, Janusz
Polskie prace badawcze nad stropami typu Spiroll
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1978
Kuczyński, Władysław; Goszczyński, Stefan; Kowalska, Halina
Ugięcia belek żelbetowych w świetle kontynualnej teorii zginania
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1978
Kozicki, Jan
Złącza płytowo-słupowe ze sztywnym zbrojeniem : badania eksperymentalne
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1978
Knauff, Anna; Knauff, Michał
O zbieżności wymiarowania elementów ściskanych wg PN-76/B-03264 metodę kolejnych przybliżeń
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1978
Hahn, Volker
Aktualne tendencje w budownictwie mostów betonowych na terenie RFN
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1978
Kajfasz, Stanisław
O efektywności warstwy zewnętrznej mikrozbrojenia rozproszonego w modyfikowaniu własności betonu
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1978

poprzednie
12345678
następne

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/