Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (48877)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

XXIV Konferencja Naukowa, 1978

typ: opisy bibliograficzne

  

Data wydania 1978
Kolekcja
Konferencje Krynickie - ReferatyElementy tej kolekcji: 143
poprzednie
12345678
następne

Potasznik, Wojciech
System komletowania dostaw jako instrument regulowania rytmu pracy brygad roboczych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1978
Pidek, Wiktor
Struktura betonu jako kryterium wytrzymałości
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1978
Niemierko, Andrzej; Germaniuk, Krzysztof
Odkształcalność gumowych łożysk mostowych z warstwą ślizgową wykonaną z tarflenu
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1978
Morek, Władysław
Badanie procesu wiercenia w betonie młotkami obrotowo-udarowymi
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1978
Minasowicz, Andrzej
Automatyzacja wyznaczania optymalnego ze względów gospodarczo-społecznych cyklu i kosztu realizacji inwestycji przemysłowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1978
Mierzwa, Janusz
Metoda elektrotermiczna (ELTER) w zastosowaniu do produkcji prefabrykatów betonowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1978
Michnowski, Zygmunt
Podstawy metody zintegrowanego modelowania graficznego (ZMG) procesów realizacji inwestycji
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1978
Miączyński, Andrzej; Sobotka, Anna
Modelowanie symulacyjne zespołów mechanizacji kompleksowej
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1978
Majewski, Edmund; Marcinkowski, Stefan; Kaleta, Stanisław
Lekkie kruszywa sztuczne popiołoporytowe na bazie odpadów elektrownianych : (wyniki badań)
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1978
Lewczuk, Andrzej; Tatar, Janusz; Wrońska, Zofia
Jednorodność kruszyw ze skał weglanowych oraz kruszyw naturalnych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1978
Lenkiewicz, Władysław; Węgrzyn, Ewa; Zakrzewski, Przemysław
Społeczna opłacalność mechanizacji budownictwa
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1978
Kubica, Józef
Programowanie wielkości produkcji masy betonowej metodą optymalizacji dwupoziomowej
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1978
Kopyciński, Bronisław; Rawicki, Zygmunt; Szpak, Jan
Badania nowego materiału przeznaczonego do lekkich ścian działowych i osłonowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1978
Jaworski, Kazimierz M.
Wpływ dyslokacji środków produkcji na niezawodność programów sieciowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1978
Jamroży, Zygmunt; Olek, Jan; Sąsiadek, Stanisław
Zastosowanie drutobetonu do nawierzchni
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1978
Harnwolf-Wilczyńska, Anna
Zależność cech wytrzymałościowych tworzyw wapienno-popiołowych od ich składu fazowego
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1978
Glenszczyk, Marianna; Starosolski, Włodzimierz
Eksperymentalne ustalenie wpływu wieku oraz warunków cieplno-wilgotnościowych pielęgnacji na wytrzymałość gipsobetonowych elementów prasowanych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1978
Flaga, Kazimierz; Muszyński, Lucjan
Zarysowanie żelbetowych elementów osiowo rozciąganych poddanych obróbce termicznej
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1978
Czarnowski, Kazimierz; Nowińska, Henryka
Badanie zmienności właściwości cieplnych betonów w temperaturach pożarowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1978
Czapliński, Kazimierz; Suwalski, Jan; Iwaszko, Jan
Wyburzanie kominów przemysłowych sposobem minerskim
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1978

poprzednie
12345678
następne

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/