Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50018)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

XXII Konferencja Naukowa, 1976

typ: opisy bibliograficzne

  

Data wydania 1976
Kolekcja
Konferencje Krynickie - ReferatyElementy tej kolekcji: 143
poprzednie
12345678
następne

Ajdukiewicz, Andrzej; Malczyk, Andrzej
Badania zespolonych elementów wielkowymiarowych szkieletów żelbetowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1976
Persona, Marian; Kubiak, Janusz
Ugięcia walcowo-zginanych płyt żelbetowych o specjalnych przekrojach podłużnych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1976
Kaszuba, Czesław
O połączeniach elementów prefabrykowanych wielkowymiarowych w budownictwie uprzemysłowionym na tle pewnej awarii
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1976
Rybak, Mieczysław; Skawiński, Marian
Doświadczenia nad połączeniami elementów z betonu lekkiego
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1976
Kliszczewicz, Ryszard; Pająk, Zbigniew; Starosolski, Włodzimierz
Nośność połączenia płyty ze słupem pod obciążeniem osiowym w zależności od sposobu ukształtowania połączenia
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1976
Starosolski, Włodzimierz; Zybura, Adam
Badanie jednorodności betonu płyt ściennych produkowanych w formach bateryjnych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1976
Babut, Roman; Brandt, Andrzej M.
Wpływ sztywności usytuowania sondy 9-ramiennej na wyniki pomiarów odkształceń wewnętrznych betonu
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1976
Wołowicki, Witold
Zagadnienia przydatności teorii przegubów plastycznych w świetle badań zmęczeniowych stali zbrojeniowej
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1976
Szkwarek, Józef
O możliwości zbrojenia płyt stropowych w sposób niezgodny z rozkładem momentów zginających
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1976
Baryła, Adam; Sobocińska, Elżbieta
Przegrupowanie momentów w żelbetowej płycie kołowej na skutek zarysowania
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1976
Czkwianianc, Artemiusz
Rozwartość rys ukośnych w zginanych elementach żelbetowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1976
Minch, Maciej
Teoretyczne wyznaczenie sił wewnętrznych w żelbetowych tarczach prostokątnych z uwzględnieniem ich zarysowania
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1976
Piwowarski, Krzysztof; Płachecki, Marian
Wpływ obciążeń długotrwałych i wielokrotnie powtarzalnych na szerokość rozwarcia rys ukośnych w zginanych elementach żelbetowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1976
Dąbrowski, Kazimierz; Kotwica, Janusz
Wpływ sił poprzecznych na ugięcia zarysowanych belek żelbetowych obciążonych doraźnie
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1976
Godycki, Tadeusz
Analiza wytężenia konstrukcji z betonu w aspekcie morfologii rys
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1976
Łapko, Andrzej; Stachurski, Wiesław
Analiza niesymetrycznego stanu obciążenia w komorze silosu
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1976
Boroch, Henryk
Obliczanie sił wewnętrznych i deformacji w ścianie żelbetowego silosu z uwzględnieniem efektów zarysowania
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1976
Borcz, Augustyn; Kmita, Jerzy; Kozłowski, Jerzy
Z badań doświadczalnych na temat kinematyki i dynamiki przepływów materiałów sypkich przez silos
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1976
Mitzel, Adam; Banachowicz, Gracjan; Łodo, Aleksy
Przepływ ziarna w modelach silosów średnicy 23 i 46 cm badany przy użyciu promieni Roentgena
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1976
Grabowski, Zbigniew; Szwech, Zygmunt
Zagęszczalność gruntów gruboziarnistych nasypów kolejowych stacji "Łosień"
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1976

poprzednie
12345678
następne

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/