Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

XXII Konferencja Naukowa, 1976

typ: opisy bibliograficzne

  

Data wydania 1976
Kolekcja
Konferencje Krynickie - ReferatyElementy tej kolekcji: 143
poprzednie
12345678
następne

Pancewicz, Zygmunt; Kwiatkowski, Józef; Nowak, Andrzej
Propozycja systemu konstrukcyjnego trzonowców przegubowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1976
Karczewski, Jan; Czernecki, Józef; Giżejowski, Marian
Analiza nośności pręta osiowo ściskanego w świetle dotychczasowych badań
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1976
Gwóźdź, Marian; Mendera, Zbigniew
Zwichrzenie elementów stalowych w ujęciu probabilistycznym
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1976
Murzewski, Janusz; Sowa, Alfred; Machowski, Andrzej
Ocena wytrzymałości stali na podstawie badań twardości
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1976
Murzewski, Janusz
Współczynniki niejednorodności w obliczeniach stateczności konstrukcji stalowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1976
Knauff, Michał; Sadowski, Andrzej; Ścibak, Witold
Badania modelu powłoki bezpieczeństwa energetycznego reaktora jądrowego
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1976
Stupnicki, Wiesław
Obliczanie ugięć dwupasowych strunobetonowych masztów linii elektroenergetycznych w świetle doświadczeń
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1976
Ziobroń, Władysław; Detko, Władysław; Seruga, Andrzej
Rozwiązania konstrukcyjne przestrzennego rusztu siatkowego przeznaczonego do przekrycia hal przemysłowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1976
Marcinkowski, Zbigniew; Weber, Andrzej
Doświadczalna weryfikacja probabilistycznego efektu skali dla cięgien sprężających w strunobetonach
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1976
Wróblewski, Seweryn
Nowa technika sprężania konstrukcji budowlanych - system TERCET
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1976
Kajfasz, Stanisław; Jaworski, Jan
Injektowanie kanałów kablowych pionowych zawiesinami cementowymi - problemy, doświadczenia
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1976
Zieliński, Jerzy L.; Knauuff, Michał; Sadowski, Andrzej
Ciągna o dużej sile sprężającej dla energetyki jądrowej
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1976
Sieradzki, Marian
Geodezyjna kontrola deformacji wież żelbetowych w czasie budowy
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1976
Pluta, Jerzy
Wpływ skurczu betonu na rozwój procesu zarysowania betonowej konstrukcji osłony biologicznej reaktora - w świetle badań rys
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1976
Kiernożycki, Włodzimierz; Kurzawa, Janusz
Temperatury i naprężenia termiczne wywołane procesem hydratacji cementu w masywnych fundamentach konstrukcji inżynierskich
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1976
Mikulec, Jan
Termiczne naprężenia własne w betonowych płytach pasmowych w zakresie sprężysto-plastycznym
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1976
Sulimowski, Zdzisław; Zamorowski, Wiesław
Badania wytrzymałości i odkształcalności betonu modyfikowanego polioctanem winylu i bitumem produkcji krajowej
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1976
Abramowicz, Marian; Ciaś, Andrzej
Wpływ obciążeń zmiennych na współczynnik odkształcalności podłużnej keramzytobetonu
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1976
Piwowarski, Krzysztof; Dydenko, Jerzy
Zginane elementy z betonów lekkich zbrojone laminatami
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1976
Ciałowicz, Zbigniew; Piwowarski, Krzysztof; Ruppert, Jerzy
Wpływ sztywności nadbudowy na wielkość nierównomiernych osiadań budynku
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1976

poprzednie
12345678
następne

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/