Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50018)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

XXII Konferencja Naukowa, 1976

typ: opisy bibliograficzne

  

Data wydania 1976
Kolekcja
Konferencje Krynickie - ReferatyElementy tej kolekcji: 143
poprzednie
2345678
następne

Waszczyszyn, Zenon; Tomana, Andrzej
Rozkład maksymalnych momentów głównych w fundamentach pod kominy
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1976
Kłosiński, Bolesław; Wierzbicki, Stanisław
Badania nośności pali wielkośrednicowych posadowionych w skale na przykładzie fundamentów stalowni Huty Katowice
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1976
Strożecki, Jacek
Określanie wytrzymałości podłoża gruntowego na podstawie wskaźnikowego oporu na ścinanie
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1976
Steckiewicz, Romuald
Wpływ historii obciążenia na wytrzymałość i odkształcenia gruntów piaszczystych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1976
Sarniak, Włodzimierz
Współpraca budowli z podłożem podlegającym deformacji górniczej
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1976
Pytel, Witold
Model konstrukcji, o poprzecznym układzie nośnym, spoczywającej na statystycznie niejednorodnym podłożu, poddanej losowo zmiennemu obciążeniu
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1976
Puła, Olgierd
Nośność graniczna fundamentów na palach krótkich
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1976
Zelniker, Kazimierz
Ława i płyta fundamentowa na podłożu sprężystym o lokalnie ograniczonej nośności
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1976
Biernatowski, Kazimierz
Wytrzymałość podłoża gruntowego w oparciu o metodę stanów granicznych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1976
Szefer, Gwidon; Gaszyński, Jan; Arenicz, Ryszard; Stypuła, Krzysztof
Konsolidacja podłoża warstwowego pod zbiornikami rafinerii
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1976
Mateja, Oswald; Kałuża, Reinhold
Wpływ nierównomiernych przemieszczeń fundamentu na stan odkształcenia i przemieszczenia powłokowej chłodni kominowej
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1976
Rączka, Jan
Drgania pasma płytowego na sprężystym podłożu wywołane obciążeniem ruchomym
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1976
Boroch, Henryk; Łuczak, Róża
Drgania swobodne i wymuszone belek z betonu z uwzględnieniem efektów zarysowania
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1976
Borowicz, Tadeusz
Algorytm i program analizy drgań belek, wywołanych ruchomymi obciążeniami metodą elementów skończonych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1976
Langer, Jan; Klasztorny, Marian
Drgania belek ciągłych pod ruchomym obciążeniem inercyjnym
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1976
Mańko, Zbigniew
Analiza statyczna dźwigarów skrzynkowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1976
Bienkiewicz, Bogusz
Badanie relacji: podatliwość konturu - nieliniowość rozwiązań statyki wybranej siatki cięgnowej HP z kablami brzegowymi
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1976
Jackiewicz, Mariusz
Optymalne kształtowanie kratownicy przestrzennej
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1976
Chmielewski, Tadeusz
Probabilistyczny model statycznego obciążenia wiatrem budowli wieżowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1976
Konderla, Piotr
Wpływ błędów montażu na pracę statyczną chłodni kominowej
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1976

poprzednie
2345678
następne

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/