Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

XXII Konferencja Naukowa, 1976

typ: opisy bibliograficzne

  

Data wydania 1976
Kolekcja
Konferencje Krynickie - ReferatyElementy tej kolekcji: 143
poprzednie
12345678
następne

Wątorski, Jan; Więckowski, Andrzej
Optymalizacja planowania dostaw elementów prefabrykowanych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1976
Stefański, Andrzej; Bizon, Jadwiga; Staszak, Feliks
Próba określenia niektórych parametrów produkcji potokowej elementów prefabrykowanych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1976
Stefański, Andrzej; Żywica, Roman
Wpływ koncentracji produkcji na cykle cząstkowe realizacji wielkopłytowych budynków mieszkalnych systemu OWT
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1976
Rowiński, Leon
Taśmowo-rytmiczna metoda montażu przekryć obiektów halowych - wnioski i uogólnienia z dotychczasowych polskich realizacji
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1976
Tomkowiak, Kazimierz; Mańczak-Olejnik, Aleksandra; Gapski, Romuald
Optymalizacja procesów zagęszczania masy betonowej w formach bateryjnych : część II
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1976
Mikoś, Jan; Zarębski, Włodzimierz; Kajrunajtys, Janusz
Wznoszenie budynków o ustrojach słupowo-ścianowych z płytami PRAS-BET
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1976
Mrozowicz, Juliusz; Suwalski, Jan
Nagrzewanie betonu zwykłego mikrofalami
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1976
Florek, Andrzej; Rawicki, Zygmunt
Różnice temperatur w czasie obróbki cieplnej prefabrykowanych elementów wielkopłytowych W-70
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1976
Flaga, Kazimierz; Piwowarski, Krzysztof
Cechy wytrzymałościowe i sprężyste żelbetowych elementów słupowych poddanych obróbce cieplnej
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1976
Nowakowski, Bolesław; Dyzman, Bogumił; Kuiński, Marek; Piątkowski, Jan
Badania nad wpływem niektórych parametrów obróbki cieplnej na wytrzymałość betonów wykonanych z mieszanek w podwyższonych temperaturach
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1976
Matyszewski, Tomisław; Jankowski, Zdzisław; Latarnik, Artur
Poprawienie własności karamzytobetonów przy pomocy granulowanego styropianu
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1976
Kosiorek, Mirosław; Błociszewski, Stefan
Wpływ podwyższonych temperatur na podstawowe właściwości mechaniczne betonów na osłony biologiczne reaktorów energetycznych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1976
Byczkowska, Maria; Kłosiński, Wiesław
Propozycje oceny trwałości konstrukcji żelbetowych zagrożonych korozją chlorkową
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1976
Marcinkowski, Stefan; Precht, Witold; Dubiela, Zdzisław; Klimczyk, Stefan
Zagadnienia radioaktywności betonów bezcementowych na spoiwie pyłowo-wapienno-gipsowym (wyniki badań)
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1976
Wierzbicki, Kazimierz
Zastosowanie odpadowych pyłów cementowych do produkcji betonów komórkowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1976
Chrabczyński, Grzegorz; Smirnow, Maria
Wpływ jakości materiałów na wytrzymałość autoklawizowanego spoiwa cementowo-piaskowego
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1976
Ziembicka, Halina; Tabak, Renata
Zastosowanie analizy cieplnej i badań porozymetrycznych do oceny skurczu autoklawizowanego betonu komórkowego
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1976
Bukowski, Andrzej; Piotrowska, Krystyna
Badania nad otrzymaniem kitu trwale plastycznego dla budownictwa wielkopłytowego
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1976
Kaźmierczak, Jan
Beton piaskowy przy użyciu odpadowego kruszywa wapieniowego z Kujaw
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1976
Maciejewska, Wiesława; Broniewski, Tadeusz
Podstawowe własności zapraw żywicznych zbrojonych ciętym włóknem stalowym
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1976

poprzednie
12345678
następne

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/