Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50023)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

XXII Konferencja Naukowa, 1976

typ: opisy bibliograficzne

  

Data wydania 1976
Kolekcja
Konferencje Krynickie - ReferatyElementy tej kolekcji: 143
poprzednie
1234567
następne

Żabiński, Ryszard
Rewaloryzacja terenów komunikacji w śródmieściach miast [koreferat]
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1976
Plesner, Jerzy; Turski, Mieczysław; Krzyżanowski, Eugeniusz
Rewaloryzacja terenów komunikacyjnych w śródmieściu
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1976
Stamatello, Henryk
Problemy techniczne zapewnienia możliwości budowy tras sprawnego transportu szynowego w dużych aglomeracjach [koreferat]
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1976
Krupa, Aleksander
Problemy techniczne zapewnienia możliwości budowy tras sprawnego transportu szynowego w aglomeracjach
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1976
Wrześniowski, Zygmunt
Problemy inżynierskie w projektowaniu i budowie miejskich dróg szybkiego ruchu [koreferat]
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1976
Suchorzewski, Wojciech
Problemy inżynierskie w projektowaniu i budowie miejskich dróg szybkiego ruchu
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1976
Lilpop, Zbigniew
Systemy transportu miejskiego [koreferat]
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1976
Nowak, Zygmunt
Systemy transportu miejskiego
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1976
Zaremba, Piotr
Rozwój systemu dróg szybkiego transportu samochodowego [koreferat]
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1976
Komorowski, Henryk; Walawski, Jerzy
Rozwój systemu dróg szybkiego transportu samochodowego
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1976
Gajda, Bronisław
Powiązanie planu dyrektywnego kolei europejskich przyszłości z rozwojem sieci kolejowej w Polsce
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1976
Nowosielski, Leopold
Sieć kolejowa w Polsce i jej rozwój w świetle dyrektywnego planu rozwoju kolei europejskich
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1976
Cyunel, Bogdan; Konopka, Roman; Kowalik, Jerzy
Projektowanie optymalnych zestawów maszynowych w robotach załadunkowo-wyładunkowych w budownictwie
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1976
Zimnoch, Stanisław
Zunifikowana technologia budowy nawierzchni kolejowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1976
Wątorski, Jan; Sieklucki, Edward
Próba ustalenia metody obliczania wytrzymałości torowisk pod żurawie budowlane
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1976
Lossow-Samkowa, Barbara; Skorek, Grażyna
Analiza techniczno-ekonomiczna niektórych typów uprzemysłowionego budownictwa jednorodzinnego
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1976
Kapliński, Oleg
Symulacja cyklicznych procesów budowlanych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1976
Błochowiak, Zbigniew; Kolek, Józef
Model prognozowania wyburzeń zasobów mieszkaniowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1976
Kubica, Józef
Lokalizacja produkcji masy betonowej jako nieliniowy model programowania matematycznego
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1976
Nawrot, Tadeusz; Czarzyński, Marek
Zastosowanie rachunku prawdopodobieństwa w metodach sieciowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1976

poprzednie
1234567
następne

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/