Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (43572)
    Książki (7135)
    Artykuły i czasopisma (19304)
    Materiały konferencyjne (15713)
    Rozprawy doktorskie (1154)
    Opublikowane recenzje (88)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (89)
Inne bazy bibliograficzne (14698)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2131)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7622)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Artykuły

typ: artykuły

  

Kolekcja
Artykuły i czasopismaElementy tej kolekcji: 19211
poprzednie
12345678910 ... 961
następne

Zych, Mariusz; Jaromska, Ewa
Wymiarowanie zbrojenia ze względu na szczelność ścian żelbetowych poddanych wczesnym odkształceniom wymuszonym – według wytycznych niemieckich
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2020
Lista MNiSW: nie
Voicu, Răzvan; Radecki-Pawlik, Artur; Tymiński, Tomasz; Mokwa, Marian; Sotir, Robbin; Voicu, Liliana
A potential engineering solution to facilitate upstream movement of fish in mountain rivers with weirs: Southern Carpathians, the Azuga River
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2020
Lista MNiSW: tak
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 70
Impact Factor: 1.423
Hager, Izabela; Sitarz, Mateusz
Influence of the activator nature on mechanical properties of fly ash-based geopolymer
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2020
Lista MNiSW: tak
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 20
Szeptyński, Paweł
Comparison and experimental verification of simplified one-dimensional linear elastic models of multilayer sandwich beams
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2020
Lista MNiSW: tak
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 140
Impact Factor: 4.829
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Gailitis, R.; Sliseris, J.; Korniejenko, K.; Mikuła, J.; Łach, M.; Pakrastins, L.; Sprince, A.
Long-term deformation properties of a carbonfiber-reinforced alkali-activated cement composite
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2020
Lista MNiSW: tak
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 40
Impact Factor: 0.703
Knapik, Ewa; Chruszcz-Lipska, Katarzyna; Stopa, Jerzy; Marszałek, Marta; Makara, Agnieszka
Separation of BTX fraction from reservoir brines by sorption onto hydrophobized biomass in a fixed-bed-column system
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2020
Lista MNiSW: tak
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 140
Impact Factor: 2.707
Hachaj, Paweł S.; Kołodziejczyk, Katarzyna
Usefulness of Sentinel-2 visible light satellite photos for surveys of hydrodynamic phenomena in Polish Carpathian storage reservoirs
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2020
Lista MNiSW: tak
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 40
Impact Factor: 0.907
Grela, Agnieszka; Łach, Michał; Mikuła, Janusz
An efficacy assessment of phosphate removal from drainage waters by modified reactive material
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2020
Lista MNiSW: tak
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 140
Impact Factor: 2.972
Artemovych, Orest D.; Blackmore, Denis; Prykarpatski, Anatolij K.
Non-associative structures of commutative algebras related with quadratic Poisson brackets
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2020
Lista MNiSW: tak
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 40
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Zastawna-Rumin, Anna; Kisilewicz, Tomasz; Berardi, Umberto
Novel simulation algorithm for modeling the hysteresis of phase change materials
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2020
Lista MNiSW: tak
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 140
Impact Factor: 2.707
Generowicz, Agnieszka; Kulczycka, Joanna; Kowalski, Zygmunt
Analiza przepływów materiałowych jako narzędzie w wyborze kryteriów oceny wielokryterialnej różnych wariantów spalarni odpadów komunalnych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2020
Lista MNiSW: tak
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 40
Impact Factor: 0.428
Domagała, Lucyna
Size effect in compressive strength tests of cored specimens of lightweight aggregate concrete
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2020
Lista MNiSW: tak
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 140
Impact Factor: 2.972
Miastkowska, Małgorzata; Wójtowicz, Sylwia
Badanie kinetyki uwalniania deksametazonu z emulsji wielokrotnych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2020
Lista MNiSW: tak
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 40
Impact Factor: 0.428
Miastkowska, Małgorzata; Michalczyk, Alicja; Figacz, Katarzyna; Sikora, Elżbieta
Nanoformulations as a modern form of biofungicide
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2020
Lista MNiSW: tak
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 100
Impact Factor: 2.773
Haupt, Patrycja; Skalna, Barbara
The design of public space augmentations for encouraging activities conducive to social inclusion, prevention and rehabilitation
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2020
Lista MNiSW: tak
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 20
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Sitarz, Mateusz; Hager, Izabela; Choińska, Marta
Evolution of mechanical properties with time of fly-ash-based geopolymer mortars under the effect of granulated ground blast furnace slag addition
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2020
Lista MNiSW: tak
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 140
Impact Factor: 2.707
Dudzik, Marek; Stręk, Anna Małgorzata
ANN architecture specifications for modelling of open-cell aluminum under compression
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2020
Lista MNiSW: tak
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 40
Impact Factor: 1.179
Kurleto, Kamil; Tielens, Frederik; Handzlik, Jarosław
Isolated Molybdenum(VI) and tungsten(VI) oxide species on partly dehydroxylated silica: a computational perspective
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2020
Lista MNiSW: tak
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 140
Impact Factor: 4.309
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Drabczyk, A.; Kudłacik-Kramarczyk, S.; Tyliszczak, B.; Rudnicka, K.; Urbaniak, M.; Michlewska, S.; Królczyk, J. B.; Gajda, P.; Pielichowski, K.
Measurement methodology toward determination of structure-property relationships in acrylic hydrogels with starch and nanogold designed for biomedical applications
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2020
Lista MNiSW: tak
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 200
Impact Factor: 2.791
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Pluciński, Piotr; Jaśkowiec, Jan
Three-dimensional analysis of laminated plates with functionally graded layers by two-dimensional numerical model
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2020
Lista MNiSW: tak
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 20
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak

poprzednie
12345678910 ... 961
następne

© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/