Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (47654)
    Książki (7419)
    Artykuły i czasopisma (21868)
    Materiały konferencyjne (22616)
    Rozprawy doktorskie (1203)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (117)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Artykuły

typ: artykuły

  

Kolekcja
Artykuły i czasopismaElementy tej kolekcji: 21753
poprzednie
12345678 ... 1088
następne

Mroziński, Stanisław; Lis, Zbigniew; Egner, Halina
Influence of creep damage on the fatigue life of P91 steel
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Materials
Data wydania: 2022
ISSN: 1996-1944
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 140
Impact Factor: 3.623
Muniak, Damian
Zawory nadmiarowo-upustowe. Ciśnienie pod ciągłą kontrolą cz. 1
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Instal Reporter
Data wydania: 2022
ISSN: 2544-6061
Lista MNiSW/MEiN: nie
Ali, Ghulam; Ali, Tariq; Hassan, Insha Ul; Shaf, Ahmad; Irfan, Muhammad; Nowakowski, Grzegorz; Kielkowicz, Kazimierz; Glowacz, Adam; Alqhtani, Samar M.
A novel routing protocol based on elliptical shaped movement of Autonomous Underwater Vehicles in data gathering process for underwater wireless sensor network
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Sensors
Data wydania: 2022
ISSN: 1424-8220
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Impact Factor: 3.576
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Naumov, Vitalii; Szarata, Andrzej; Vasiutina, Hanna
Simulating a macrosystem of cargo deliveries by road transport based on big data volumes: a case study of Poland
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Energies
Data wydania: 2022
ISSN: 1996-1073
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 140
Impact Factor: 3.004
Pomorski, Krzysztof
Analytical view on topological defects of superconducting order parameter in various topologies of nanowires with focus on quantum detectors and Josephson junctions
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Molecular Crystals and Liquid Crystals
Data wydania: 2022
ISSN: 1563-5287
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 40
Impact Factor: 0.896
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Blazy, Julia; Drobiec, Łukasz; Blazy, Rafał
Zastosowanie fibrobetonu z włóknami polipropylenowymi w przestrzeniach publicznych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Izolacje : budownictwo, przemysł, ekologia
Data wydania: 2022
ISSN: 1427-6682
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 20
Rduch, Judyta
Suburbanizacja a analiza korelacji demograficzno-przestrzennych na przykładzie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przestrzeń - Urbanistyka - Architektura : PUA
Data wydania: 2022
ISSN: 2544-6630
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 20
Radek, Norbert; Kalinowski, Artur; Pietraszek, Jacek; Orman, Łukasz J.; Szczepaniak, Marcin; Januszko, Adam; Kamiński, Janusz; Bronček, Jozef; Paraska, Olga
Formation of coatings with technologies using concentrated energy stream
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Production Engineering Archives
Data wydania: 2022
ISSN: 2353-7779
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 70
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Yildirim, Mehmet Ali; Cebula, Artur; Sułowicz, Maciej
A cooling design for photovoltaic panels – water-based PV/T system
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Energy
Data wydania: 2022
ISSN: 0360-5442
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 200
Impact Factor: 7.147
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Naser, Ali H.; Badr, Ali H.; Henedy, Sadiq N.; Ostrowski, Krzysztof Adam; Imran, Hamza
Application of Multivariate Adaptive Regression Splines (MARS) approach in prediction of compressive strength of eco-friendly concrete
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Case Studies in Construction Materials
Data wydania: 2022
ISSN: 2214-5095
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Impact Factor: 3.328
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Sorkhabi, Tannaz Soltanolzakerin; Fallahi Samberan, Mehrab; Ostrowski, Krzysztof Adam; Majka, Tomasz M.; Piechaczek, Marcin; Zajdel, Paulina
Preparation and characterization of novel microgels containing nano-SiO2 and copolymeric hydrogel based on poly (acrylamide) and poly (acrylic acid): morphological, structural and swelling studies
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Materials
Data wydania: 2022
ISSN: 1996-1944
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 140
Impact Factor: 3.623
Fernández-Cerero, Damián; Troyano, José A.; Jakóbik, Agnieszka; Fernández-Montes, Alejandro
Machine learning regression to boost scheduling performance in hyper-scale cloud-computing data centres
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of King Saud University - Computer and Information Sciences
Data wydania: 2022
ISSN: 1319-1578
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Impact Factor: 13.473
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Maślak, Mariusz
Nowe drogi rozwoju (cz. 1)
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Konstrukcje Stalowe : czasopismo Polskiej Izby Konstrukcji Stalowych
Data wydania: 2022
ISSN: 1232-8960
Cyklis, Piotr
Charakterystyka pomp próżniowych stosowanych w przemyśle spożywczym
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przemysł Spożywczy = Food Industry
Data wydania: 2022
ISSN: 0033-250X
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 20
Abramczyk, Magdalena; Korbel, Wojciech
Przegląd systematyczny literatury – znaczenie i możliwości wykorzystania w obszarze badań dotyczących architektury
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przestrzeń - Urbanistyka - Architektura : PUA
Data wydania: 2022
ISSN: 2544-6630
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 20
Muniak, Damian
Nowości z oferty firmy Herz - rozdzielacze do wody pitnej systemu Herz T-Less
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Rynek Instalacyjny : RI
Data wydania: 2022
ISSN: 1230-9540
Deptuch, Aleksandra; Duraj, Ryszard; Szytuła, Andrzej; Penc, Bogusław; Juszyńska-Gała̧zka, Ewa; Baran, Stanisław
Tuning magnetostructural phase transition in CoMn0.88Cu0.12Ge by application of hydrostatic pressure
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Scripta Materialia
Data wydania: 2022
ISSN: 1359-6462
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 140
Impact Factor: 5.611
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Bajwoluk, Tomasz; Langer, Piotr
Impact of the "Krakow East – Bochnia" road transport corridor on the form of the functio-spatial structure and its economic activity
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Sustainability
Data wydania: 2022
ISSN: 2071-1050
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Impact Factor: 3.251
Jodłowski, Przemysław J.; Dymek, Klaudia; Kurowski, Grzegorz; Jaśkowska, Jolanta; Bury, Wojciech; Pander, Marzena; Wnorowska, Sylwia; Targowska-Duda, Katarzyna; Piskorz, Witold; Wnorowski, Artur; Boguszewska-Czubara, Anna
Zirconium-based metal-organic frameworks as acriflavine cargos in the battle against Coronaviruses – a theoretical and experimental approach
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: ACS Applied Materials & Interfaces
Data wydania: 2022
ISSN: 1944-8252
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 200
Impact Factor: 9.229
Kowalik, Marcin; Drozd, Wojciech
Evaluation of the influence of selected factors on hazardous events in construction
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Archives of Civil Engineering
Data wydania: 2022
ISSN: 1230-2945
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100

poprzednie
12345678 ... 1088
następne

© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/