Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

XXXIII Konferencja Naukowa, 1987

typ: opisy bibliograficzne

  

Data wydania 1987
Kolekcja
Konferencje Krynickie - ReferatyElementy tej kolekcji: 195
123456 ... 10
następne

Cęckiewicz, Witold
Stan i uwarunkowania rozwoju budownictwa mieszkaniowego [koreferat]
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1987
Kajfasz, Stanisław
Kierunki rozwoju technologii budownictwa mieszkaniowego
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1987
Cieszyński, Kazimierz
Koreferat do sesji II p.t. "Kierunki rozwoju technologii budownictwa mieszkaniowego", części problemowej "Stan i przyszłość budownictwa mieszkaniowego"
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1987
Bratkowski, Andrzej
Nil novi...? : /koreferat na II sesję części problemowej na temat: Kierunki rozwoju technologii budownictwa mieszkaniowego - Krynica 1987/
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1987
Pawłowski, Zbigniew A.
Kierunki rozwoju technik i technologii w budownictwie mieszkaniowym
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1987
Quandt, Janusz
Propozycje oddziaływań ekonomicznych stymulujących rozwój efektywnych metod realizacji budownictwa mieszkaniowego
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1987
Moliński, Jerzy
Propozycje zmian technologicznych i organizacyjnych w budownictwie mieszkaniowym
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1987
Rowiński, Leon
Kształtowanie struktury organizacyjnej budownictwa miejskiego, realizowanego uniwersalnymi technologiami
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1987
Lossow-Samkowa, Barbara
Rola budownictwa jednorodzinnego w zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych ludności
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1987
Korecki, Włodzimierz
Budownictwo jednorodzinne - nie wykorzystane możliwości i kierunki rozwoju do 2000 roku
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1987
Rodziewicz, Henryk
Cele i obszary tematyczne Centralnego Programu Badawczo-Rozwojowego 4.1 - "Poprawa wartości użytkowych i efektywności budownictwa mieszkaniowego i towarzyszącego"
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1987
Jarmontowicz, Roman; Pierzchlewicz, Jerzy; Nejman, Tadeusz J.; Łubiński, Mieczysław
Kierunki kształtowania energooszczędnych ścian zewnętrznych z wyrobów ceramicznych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1987
Kokozow, Krystyna
Architektoniczno-techniczne rozwiązania dla Podhala - jednym z kierunków rozwoju regionalnych systemów wielorodzinnego budownictwa mieszkaniowego
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1987
Materski, Wacław; Rokicki, Wiesław
Konstrukcje szkieletowe z prefabrykatów na przykładzie systemu ZSBO-M
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1987
Sojka, Emilia
Kierunki rozwiązań konstrukcyjno-technologicznych w systemowym budownictwie monolitycznym i monolityczno-prefabrykowanym
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1987
Witas, Walerian
Perspektywy technologii wielkopłytowej na przykładzie doświadczeń Przedsiębiorstwa Budownictwa Węglowego FABUD w Siemianowicach Śląskich
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1987
Bochińska, Jadwiga
Jakość wielkowymiarowych elementów ścian zewnętrznych stosowanych w budownictwie mieszkaniowym
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1987
Adamkiewicz, Bożenna
Kierunki przekształcania systemów wielkopłytowych. C. Problemy jakości produkcji i montażu
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1987
Wiland, Stanisław
Kierunki przekształcania systemów wielkopłytowych. B. Rozwiązania ścian zewnętrznych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1987
Michiewicz, Mieczysław; Cyganecki, Jerzy
Kierunki przekształcania systemów wielkopłytowych. A. Rozwiązania materiałowo-konstrukcyjne
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1987

123456 ... 10
następne

© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/