Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

XVIII Konferencja Naukowa, 1972

typ: opisy bibliograficzne

  

Data wydania 1972
Kolekcja
Konferencje Krynickie - ReferatyElementy tej kolekcji: 112
123456
następne

Zieliński, Tadeusz; Hennig, Stanisław; Kłobukowski, Jan; Kocięcki, Andrzej; Wiesławski, Zdzisław
Podstawowe zagadnienia projektowe i wytwórcze przy opracowywaniu systemów konstrukcyjno-montażowych hal stalowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1972
Włodarczyk, Wojciech; Bąk, Lechosław
Problem przygotowania kadr w zakresie konstrukcji metalowych w budownictwie
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1972
Pancewicz, Zygmunt; Filipowicz, Andrzej; Włodarczyk, Wojciech
Analiza prac realizowanych w problemie węzłowym przez wyższe szkoły techniczne
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1972
Malec, Jerzy; Kempisty, Józef; Ostrowski, Stanisław
Program i realizacja uruchomienia przemysłowej produkcji konstrukcji stalowych i aluminiowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1972
Łubiński, Mieczysław
Ocena tendencji rozwojowych stosowania konstrukcji metalowych w budownictwie
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1972
Krzyśpiak, Tadeusz; Pancewicz, Zygmunt
Lekkie hale stalowe do powszechnego stosowania w Polsce i niektórych krajach RWPG
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1972
Koźmiński, Stefan
Ocena metod produkcji i montażu nowoczesnych konstrukcji metalowych, produkowanych seryjnie
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1972
Koy, Bohdan; Domińczyk, Włodzimierz; Koy, Andrzej; Szczeszek, Bohdan
Lekka obudowa konstrukcji stalowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1972
Bródka, Jan; Kłobukowski, Jan; Krzyśpiak, Tadeusz; Łaguna, Jan
Analiza zastosowania stali nowych gatunków i wyrobów
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1972
Barabach, Stefan; Wojnowski, Włodzimierz
Zastosowanie stopów aluminium w konstrukcjach budowlanych. Stan obecny i perspektywy rozwoju
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1972
Andrałojć, Franciszek; Augustyn, Jan
Kierunki rozwoju konstrukcji stalowych w świecie i w Polsce, z uwzględnieniem problemu węzłowego 07.1.3
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1972
Kalabiński, Bolesław; Kamiński, Stanisław; Michnowski, Zygmunt
Kwantytatywna metoda oceny jakościowej stanu uprzemysłowienia budownictwa
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1972
Kajrunajtys, Janusz; Zarębski, Włodzimierz
Wpływ sztywności oraz cech geometrycznych i fizycznych konstrukcji deskowań ślizgowych na technologiczne aspekty wznoszenia ścian budowli
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1972
Grabski, Andrzej
Zastosowanie elementów teorii mnogości przy określeniu struktur organizacyjnych przedsiębiorstw budowlano-montażowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1972
Cieszyński, Kazimierz; Damentko, Bogdan; Grabowski, Mieczysław; Wróblewski, Seweryn
Systematyka współczesnej produkcji budowlanej
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1972
Błochowiak, Zbigniew; Kołton, Adam
Modelowe planowanie remontów w aspekcie technicznego zużycia budynków mieszkalnych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1972
Bielawski, Jerzy; Chrabczyński, Grzegorz; Gruszka, Czesław
Z badań nad zastosowaniem podkładów wibracyjnych w produkcji dźwigarów strunobetonowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1972
Zawisławska, Elżbieta
Aktywność cieplna tworzyw betonowych twardniejących w podwyższonych temperaturach
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1972
Wiśniewski, Janusz; Faryniak, Leszek
Dobór cementów do betonów narażonych na agresję amonową
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1972
Pyszniak, Józef; Kujawiński, Kazimierz; Leskiewicz, Aleksy; Stawiski, Bohdan
Automatyczna kontrola jakości betonu ultradźwiękami w prefabrykatach wykonywanych w formach bateryjnych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1972

123456
następne

© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/