Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Rocznik Krakowski

typ: opisy bibliograficzne

  

Wydawca Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa
ISSN 0080-3499
Kolekcja
Architektura i Sztuka KrakowaElementy tej kolekcji: 1026
poprzednie
1 ... 89101112131415161718 ... 52
następne

Jurek, Tomasz
Krakowski dyplom promocji magisterskiej z 1512 roku
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 2006
Starzyński, Marcin
Confraternitas cum monasterio de Mogila - przyczynek do historii wrocławskiego klasztoru kanoników regularnych na Piasku w średniowieczu
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 2006
Sudacka, Aldona
Budynek Małej Wagi na Rynku krakowskim na podstawie źródeł historycznych
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 2006
Komorowski, Waldemar
Krakowska Waga Wielka w średniowieczu
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 2006
Prokop, Krzysztof R.
Związki krakowskich biskupów pomocniczych z katedrą na Wawelu w średniowieczu i u progu epoki nowożytnej (do połowy XVI wieku)
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 2006
Piwowarczyk, Elżbieta
Legaty na kościół Panny Marii (Mariacki) w Krakowie (XIV-XV w.). Przyczynek do badań nad religijnością miejską
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 2006

Członkowie Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa w roku 2005
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 2005
Rokosz, Mieczysław
Sprawozdanie z czynności Komitetu Kopca Kościuszki od 30 marca 2004 do 14 marca 2005
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 2005
Dyba, Olga
Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa w okresie marzec 2004 - marzec 2005
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 2005
Bukowski, Jerzy
Wspólne ćwierćwiecze
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 2005
Komorowski, Waldemar
Urbanistyka i architektura Nowej Huty 1949-1959
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 2005
Purchla, Jacek
Hubert Ritter i hitlerowskie wizje Krakowa
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 2005
Małecki, Jan M.
Pociągający urok królewskiej stolicy. Śluby krakowskie Polaków zza kordonu
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 2005
Lichończak-Nurek, Grażyna
Początki Muzeum Historycznego Miasta Krakowa
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 2005
Prokop, Krzysztof R.
Odkrycie grobu księcia Leszka Czarnego w krakowskim kościele dominikanów w roku 1856
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 2005
Kurtyka, Janusz
Zapomniane pomniki cywilizacji europejskiej. Zespoły ksiąg sądowych "szlacheckich" i miejskich z czasów I Rzeczypospolitej (XVI-XVIII w.) w Kijowie
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 2005
Noga, Zdzisław
Szembekowie krakowscy w XVI wieku
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 2005
Wolski, Marian
Nieznane źródła z archiwów krakowskich do biografii Andrzeja Trzecieskiego młodszego i jego związków z Kakowem
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 2005
Krawczuk, Wojciech ; Sroka, Stanisław A.
Dokumenty i listy miasta Krakowa z drugiej połowy XV wieku z archiwum w Bardiowie
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 2005
Ożóg, Krzysztof
Duszpasterskie zabiegi biskupów krakowskich w późnym średniowieczu
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 2005

poprzednie
1 ... 89101112131415161718 ... 52
następne

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/