Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Teka Komisji Urbanistyki i Architektury

typ: opisy bibliograficzne

  

Miejsce wydania Kraków
ISSN 0079-3450 ; 2450-0038 eISSN
Kolekcja
Architektura i Sztuka KrakowaElementy tej kolekcji: 248
poprzednie
1 ... 45678910111213
następne

Banaś, Krystyna; Kaczmarski, Leszek; Sepioł, Janusz
Miejscowy plan szczegółowy zagospodarowania przestrzennego Starego Miasta w Krakowie
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 1986
Patoczka, Piotr
Mała architektura wielkiego Krakowa
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 1986
Swaryczewska, Magdalena; Żółciak, Jarosław
Królewskie Wolne Miasto Podgórze - kompozycja przestrzenna
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 1986

Andrzej Swaryczewski (1928-1983)
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 1985
Holewiński, Mirosław; Środulska, Jadwiga; Wielgus, Krzysztof
Ewidencja konserwatorska dzieł obronnych twierdzy Kraków. O potrzebie rewaloryzacji nowożytnych obiektów fortyfikacji
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 1985
Borusiewicz-Lisowska, Małgorzata
W setną rocznicę urodzin Adolfa Szyszko-Bohusza - tendencje modernistyczne w twórczości
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 1985
Komorowski, Waldemar; Łukacz, Marek
Bursa Węgierska w Krakowie w okresie Średniowiecza i Renesansu
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 1985
Odlanicki-Poczobutt, Michał; Ruchel, Jan
System informacji o terenie w regionalnym planowaniu przestrzennym
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 1985
Bogdanowski, Janusz; Böhm, Aleksander; Dąbrowska-Budziło, Krystyna
Z badań i studiów nad projektami krajobrazu miejskiego
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 1985
Żychowska, Maria Jolanta
Ze studiów nad krakowską architekturą lat 1900-1939
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 1985
Swaryczewski, Andrzej
Gotyckie portale w kamienicach Krakowa
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 1985
Rączka, Jan Władysław
Problem międzyresortowy I.6
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 1984
Dębski, Jan
Dziewiętnastowieczna kaplica na cmentarzu Rakowickim w Krakowie
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 1984
Beiersdorf, Zbigniew; Kornecki, Mikołaj M.; Krasnowolski, Bogusław
Bronowice Małe jako przykład historycznej i konserwatorskiej problematyki wsi podkrakowskiej, część II
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 1984
Samek, Jan
Godła kamienic krakowskich w dwudziestoleciu 1919-1939
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 1984
Pietraszewski, Wojciech
O zasadniczych problemach rewaloryzacji miast (na przykładzie Krakowa)
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 1984
Rączka, Jan Władysław
Królewska rezydencja pałacowo-ogrodowa na Łobzowie. Stan badań i zachowane źródła archiwalne (1655-1980), część III
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 1984
Swaryczewski, Andrzej
Gotyckie i gotycko-renesansowe filary międzyokienne odkryte w ostatnich latach w domach krakowskich
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 1984
Frysztak, Anna
Układ planu i tkanki mieszkaniowej Krakowa od połowy XIX wieku do II wojny światowej
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 1984
Bogdanowski, Janusz
O urbanistyczno-krajobrazową kompozycję Krakowa
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 1984

poprzednie
1 ... 45678910111213
następne

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/