Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Teka Komisji Urbanistyki i Architektury

typ: opisy bibliograficzne

  

Miejsce wydania Kraków
ISSN 0079-3450 ; 2450-0038 eISSN
Kolekcja
Architektura i Sztuka KrakowaElementy tej kolekcji: 248
poprzednie
1234567891011 ... 13
następne

Holewiński, Mirosław
Profesor Gerard Ciołek (1909-1966) współtwórca polskiej szkoły rewaloryzacji zabytkowych założeń ogrodowych
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 1997
Korski, Witold
Profesor Adolf Szyszko - pierwszy dziekan Wydziału Architektury w Krakowie
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 1997
Pęckowska, Agnieszka
30 lat (1965-1995) współpracy między Wydziałem Architektury Politechniki Krakowskiej a Komisją Urbanistyki i Architektury Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 1997
Sochacka, Danuta
Profesor dr hab. inż. arch. Andrzej Solecki (1923-1994)
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 1996
Kowicki, Marek
Profesor dr hab. architekt Mieczysław Chowaniec 1925-1993
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 1996
Złowodzki, Maciej
Bohdan Lisowski
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 1996
Kosiński, Wojciech
Włodzimierza Gruszczyńskiego twórczość kameralna i jej rola inspirująca
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 1996
Bogdanowski, Janusz; Zachariasz, Agata
Królewski ogród na Łobzowie Cęść IV: projekt rewaloryzacji
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 1996
Barbacki, Mieczysław
Wczesnośredniowieczne początki rozwoju sieci dróg w Krakowie. Część II
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 1996
Cichy-Pazder, Ewa
Wybrane aspekty kształtowania środowiska przyrodniczego na przykładzie śródmieścia Krakowa
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 1996
Weyndling, Walter Władysław
Krakowski architekt lat międzywojennych - Roman Weindling
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 1996
Gwizdałówna, Jadwiga
Zieleń wzgórza wawelskiego. Przemiany dziejowe. Część I: gród i zamek obronny (IX-XVIII w.)
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 1996
Bojęś, Anna
Salwator i jego zagadnienia konserwatorskie
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 1996
Zieliński, Juliusz
10 lat Ogólnopolskich Sympozjów Architektury Regionalnej (1980-1989) - nota retrospekcyjna
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 1994
Budziło, Józef
Studia krajobrazowe przy projektowaniu obiektu wolno stojącego
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 1994
Kuc, Sabina
Współpraca pomiędzy organizacją Jeunesse et Patrimoine (Paryż) a Zakładem Budownictwa Ogólnego Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 1994
Bogdanowski, Janusz
Królewski ogród na Łobzowie. Część III. Określenie zasobu, waloryzacja i wytyczne do projektu rewaloryzacji
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 1994
Barbacki, Mieczysław
Wczesnośredniowieczne początki rozwoju sieci dróg w Krakowie. Część I
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 1994
Bartkowicz, Barbara
Struktura przestrzenna Krakowa a użytkowanie terenów miejskich
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 1994
Skoczek, Andrzej; Zieliński, Juliusz
Dziesięciolecie Sympozjum Architektury Regionalnej 1980-1989
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 1992

poprzednie
1234567891011 ... 13
następne

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/