Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (42268)
Inne bazy bibliograficzne (14615)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2050)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7606)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Opcje

Teka Komisji Urbanistyki i Architektury

typ: opisy bibliograficzne

  

Miejsce wydania Kraków
ISSN 0079-3450 ; 2450-0038 eISSN
Kolekcja
Architektura i Sztuka KrakowaElementy tej kolekcji: 241
poprzednie
1234567891011 ... 13
następne

Bogdanowski, Janusz; Zachariasz, Agata
Królewski ogród na Łobzowie Cęść IV: projekt rewaloryzacji
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 1996
Barbacki, Mieczysław
Wczesnośredniowieczne początki rozwoju sieci dróg w Krakowie. Część II
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 1996
Cichy-Pazder, Ewa
Wybrane aspekty kształtowania środowiska przyrodniczego na przykładzie śródmieścia Krakowa
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 1996
Weyndling, Walter Władysław
Krakowski architekt lat międzywojennych - Roman Weindling
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 1996
Gwizdałówna, Jadwiga
Zieleń wzgórza wawelskiego. Przemiany dziejowe. Część I: gród i zamek obronny (IX-XVIII w.)
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 1996
Bojęś, Anna
Salwator i jego zagadnienia konserwatorskie
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 1996
Zieliński, Juliusz
10 lat Ogólnopolskich Sympozjów Architektury Regionalnej (1980-1989) - nota retrospekcyjna
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 1994
Budziło, Józef
Studia krajobrazowe przy projektowaniu obiektu wolno stojącego
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 1994
Kuc, Sabina
Współpraca pomiędzy organizacją Jeunesse et Patrimoine (Paryż) a Zakładem Budownictwa Ogólnego Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 1994
Bogdanowski, Janusz
Królewski ogród na Łobzowie. Część III. Określenie zasobu, waloryzacja i wytyczne do projektu rewaloryzacji
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 1994
Barbacki, Mieczysław
Wczesnośredniowieczne początki rozwoju sieci dróg w Krakowie. Część I
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 1994
Bartkowicz, Barbara
Struktura przestrzenna Krakowa a użytkowanie terenów miejskich
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 1994
Skoczek, Andrzej; Zieliński, Juliusz
Dziesięciolecie Sympozjum Architektury Regionalnej 1980-1989
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 1992
Pęckowska, Agnieszka
Jubileusz Profesora Michała Odlanieckiego-Poczobutta
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 1992
Pęckowska, Agnieszka
Kronika Komisji Urbanistyki i Architektury Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie (lata 1981-1990)
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 1992
Szafer, T. Przemysław
O środowisku naukowym architektów krakowskich
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 1992
Beiersdorf, Zbigniew
Zarys rozwoju doktryny i metodologii konserwatorskiej w odniesieniu do problematyki planowania przestrzennego
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 1992
Bogdanowski, Janusz
Królewski ogród na Łobzowie, część II: Historia przemian. Okres stagnacji (XVII-XX w.)
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 1992
Pęckowska, Agnieszka
Jubileusz Komisji Urbanistyki i Architektury Oddziału PAN w Krakowie
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 1990
Plesner, Jerzy
Konkurs na plan regulacji "Wielkiego Krakowa" z 1910 roku i jego znaczenie dla rozwoju polskiej urbanistyki
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 1990

poprzednie
1234567891011 ... 13
następne

© 2009 - 2018 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/