Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

XLII Konferencja Naukowa, 1996

typ: opisy bibliograficzne

  

Data wydania 1996
Kolekcja
Konferencje Krynickie - ReferatyElementy tej kolekcji: 164
poprzednie
123456789
następne

Szlendak, Jerzy
Sposób uwzględnienia podatności połączeń w obliczeniach statycznych ram
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1996
Kisiel, Adam; Razowski, Aleksander
Obliczanie belek stalowych z uwzględnieniem skończonych stref plastycznych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1996
Szulc, Rafał; Pancewicz, Zygmunt
Ocena nośności skorodowanych prętów stalowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1996
Pałkowski, Szymon
Obliczanie poprzecznych stężeń dachowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1996
Paczkowski, Wiesław
Wzmocnienie kratownicy stalowej w warunkach zmiennoznakowej redystrybucji sił wewnętrznych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1996
Niewiadomski, Jerzy; Zamorowski, Jan
Efekty II rzędu w prętach cienkościennych o przekroju otwartym obciążonych przestrzennie
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1996
Murzewski, Janusz
Teoria drugiego rzędu w obliczeniach konstrukcji stalowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1996
Marszałek, Jan
Metoda obliczania składanych konstrukcji mostowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1996
Pisarek, Zdzisław; Kozłowski, Aleksander
Oszacowanie sztywności początkowej śrubowych węzłów doczołowych z blachą wpuszczoną
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1996
Kozłowski, Aleksander
Nośność i sztywność zakotwień słupów stalowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1996
Gosowski, Bronisław
Krzywe interakcji w problemie wyboczenia giętno-skrętnego dwuteowych słupów stalowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1996
Giżejowski, Marian A.
Przestrzenna stateczność sprężystych ram stalowych z węzłami podatnymi
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1996
Skowroński, Wojciech; Ginda, Grzegorz
Odkształcalność stali w podwyższonej temperaturze
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1996
Skowroński, Wojciech; Fedczuk, Paweł
Analiza stalowych kratownic w pożarze
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1996
Chladný, Eugen
Design values of equivalent initial bow imperfections e0,d in STN 73 1401 : 96
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1996
Broniewicz, Mirosław; Bramski, Czesław
Prognozowanie krzywej M-ϕ węzłów typu T ram z rur prostokątnych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1996
Chrobok, Roman; Wójcicki, Zbigniew
Analityczna i numeryczna analiza wrażliwości układu fundament-wstrząsarka
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1996
Więckowski, Zdzisław
Parcie materiału sypkiego w zbiorniku - zastosowanie metody elementów skończonych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1996
Waszczyszyn, Zenon; Mucha, Grzegorz
Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych do analizy zginania belek sprężysto-plastycznych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1996
Świtka, Romuald
Numeryczna analiza cięgna przy śledzącym obciążeniu wiatrem
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1996

poprzednie
123456789
następne

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/