Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

XLII Konferencja Naukowa, 1996

typ: opisy bibliograficzne

  

Data wydania 1996
Kolekcja
Konferencje Krynickie - ReferatyElementy tej kolekcji: 164
poprzednie
1 ... 3456789
następne

Szaniec, Waldemar; Borowicz, Tadeusz
Drgania nieustalone belek i ram zbudowanych z prętów Timoshenki
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1996
Fiałkiewicz, Wiesław; Borowicz, Tadeusz; Balawejder, Adam
Analiza drgań płyt ukośnych wywołanych ruchomymi oscylatorami
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1996
Wileński, Piotr; Wójcicki, Tadeusz
Wykorzystanie materiałów odpadowych w budowie autostrad
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1996
Kłosiński, Bolesław; Grzybowska, Wanda
Geosyntetyki polskiej produkcji do budowy autostrad
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1996
Sybilski, Dariusz
Asfalty z polskich rafinerii do budowy autostrad: zapotrzebowanie, wymagania, możliwości produkcji
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1996
Garbacik, Albin; Peukert, Stanisław
Cementy do budowy autostrad, zapotrzebowanie, wymagania krajowe, możliwości produkcji
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1996
Szagała, Piotr; Rożnowski, Lech; Mikołajków, Leszek
Małe i średnie przedsiębiorstwa w programie budowy autostrad w Polsce
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1996
Żak, Mirosław; Zajączkowski, Leszek
Wycena gruntów przeznaczonych pod budowę autostrad oraz terenów przyległych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1996
Jędrzejewski, Henryk
Nabywanie gruntów pod autostrady - uwarunkowania
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1996
Młynarek, Zbigniew; Dembicki, Eugeniusz; Gryczmański, Maciej
Rozpoznanie geotechniczne i przygotowanie terenu pod budowę autostrad
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1996
Rudnicki, Andrzej; Sarna, Stefan
Problemy planowania autostrad w dużych miastach (na przykładzie Warszawy i Krakowa)
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1996
Bohatkiewicz, Janusz; Tracz, Marian
Przyjazne środowisku projektowanie autostrad
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1996
Orczykowska, Zofia; Chitulescu, Zofia; Bryszewski, Michał
Studia ruchu drogowego dla autostrad w Polsce i ich rezultaty : streszczenie
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1996
Koniarek, Eligiusz; Pinder, Phil
System MOSS w projektowaniu dróg i autostrad
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1996
Pijanowski, Zenon
Budowa autostrad a problemy kształtowania i rozwoju terenów wiejskich
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1996
Bogdanowski, Janusz; Myczkowski, Zbigniew
Ocena oddziaływania autostrady na krajobraz i zasoby dziedzictwa kulturowego - ujęcie metodyczne (na przykładzie autostrady A-4, A-12 Zgorzelec/Olszyna - Tarnów)
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1996
Zapaśnik, Tomasz; Lenart, Witold
Oceny oddziaływania autostrad na środowisko
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1996
Tomaszewski, Jacek; Brzuski, Paweł
Autostrady jako czynnik restrykcyjny w utrzymywaniu bioróżnorodności zwierząt wolno żyjących
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1996
Ciesielska, Zofia
Zagrożenia różnorodności biologicznej w związku z budową autostrad w Polsce
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1996
Parteka, Tomasz; Kołodziejski, Jerzy
Autostrady jako czynnik zmian polskiej przestrzeni
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1996

poprzednie
1 ... 3456789
następne

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/