Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

XLII Konferencja Naukowa, 1996

typ: opisy bibliograficzne

  

Data wydania 1996
Kolekcja
Konferencje Krynickie - ReferatyElementy tej kolekcji: 164
poprzednie
123456789
następne

Tarczyński, Lesław
Doświadczalna ocena obciążenia temperaturą trzona żelbetowego komina wieloprzewodowego
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1996
Ślusarczyk, Jacek
Aproksymacja sztywności siecznej z uwzględnieniem rachunku błędu na podstawie badań doświadczalnych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1996
Małek, Edward
Wpływ smukłości na nośność słupów żelbetowych o przekroju prostokątnym ukośnie mimośrodowo ściskanych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1996
Matuszkiewicz, Teresa; Wanecki, Piotr; Majewski, Stanisław; Klemczak, Barbara
Analiza numeryczna naprężeń termicznych w betonowym przekroju skrzynkowym
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1996
Ligęza, Wiesław
Badania doświadczalne odkształceń reologicznych, wzmacnianych betonowych elementów tarczowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1996
Ulańska, Danuta; Kozicki, Jan
Przyczepność zbrojenia do betonu wysokiej wytrzymałości
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1996
Nowakowski, Andrzej B.; Kosińska, Anna
Badania żelbetowych belek wykonanych z betonu wysokowartościowego poddanych czystemu skręcaniu
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1996
Korentz, Jacek
Ciągliwość konstrukcji żelbetowych w świetle Eurocode 8 i badań doświadczalnych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1996
Kowalski, Robert; Knauff, Michał
Odkształcenia rozciąganych elementów żelbetowych. Wzory Eurokodu i PN w świetle badań
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1996
Klimov, Julij
Theory of ultimate stress state of reinforced concrete
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1996
Kaszyński, Jerzy
Propagacja fal ultradźwiękowych w strefie zbrojenia i szczeliny elementu betonowego
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1996
Kasperkiewicz, Janusz
Sztuczne sieci neuronowe w projektowaniu i optymalizacji betonu
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1996
Kozicki, Jan; Kamińska, Maria E.; Kotynia, Renata
O wpływie skracania zbrojenia podłużnego na nośność belek żelbetowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1996
Soroka, Nikolai; Gapshenko, Vladimir; Jaremenko, Alexander
Strength of RC disks with cracks for various modes of two-axial loading
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1996
Korzeniowski, Piotr; Godycki-Ćwirko, Tadeusz
W sprawie normowego sposobu określania długości obliczeniowej mimośrodowo ściskanego słupa żelbetowego
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1996
Waszczyszyn, Zenon; Rawicki, Zygmunt; Dąbrowski, Paweł
Identyfikacja parametrów pękania betonów ciężkich przy użyciu sztucznych sieci neuronowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1996
Madaj, Arkadiusz; Wołowicki, Witold; Apanas, Lech
Ocena wyników badań dynamicznych betonowego wiaduktu ramowego w świetle wymagań normowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1996
Wandzik, Grzegorz; Majewski, Stanisław; Kliszczewicz, Alina; Ajdukiewicz, Andrzej
Doświadczalna i teoretyczna weryfikacja metod badania wytrzymałości betonu na ściskanie
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1996
Żółtowski, Wojciech; Sawczuk, Franciszek
Ocena kruchości starych gatunków stali na podstawie badań doświadczalnych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1996
Ziółko, Jerzy; Wichtowski, Bernard
Trwałość eksploatacyjna podziemnych zbiorników stalowo-żelbetowych na paliwa płynne
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1996

poprzednie
123456789
następne

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/